Sunday, June 16, 2024

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းတီႈမူႇၸေႊ သုမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 500 သႅၼ်ပျႃး

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 3 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း/ ယၢဝ်းသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 500 သႅၼ်ပျႃး ၼႆ ယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈ။  ယိပ်းတင်းၵွင်ႈ ပွတ်း၊ ၵွင်ႈယၢဝ်း ၸေးမိုဝ်း  ၶဝ်ႈမႃးၸူၼ်။ ၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈၸူၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းလွၵ်ႇ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း။ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ တိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ႁွင်ႈၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈသုမ်းၵႂႃႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 500 သႅၼ်ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵွင်ႈထႆႇ CCTV ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ယႃႉလႅဝ်ပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊၼႆႉ မီး  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႆႉမီးလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၸူၼ်ၵၼ်၊ လၵ်ႉၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈသေပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း