Friday, February 23, 2024

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းယွၼ်း လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းယွၼ်းၵိၼ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။

ပၢႆႉဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

တႄႇဢဝ်ၵၢင်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ၵူၼ်း ယွၼ်းၵိၼ်၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈ ၸႂ်ဝႆႉတႃႇသေႇ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းယွၼ်းၵိၼ်ၼႆႉ ၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ၊ ၸွမ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇၵိုတ်းၵႃး ၵႂႃႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်မႃးယွၼ်းၵမ်းလဵဝ်။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ၵူၼ်းယွင်ႇယႅင်ႇ ဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၢႆႈယႂ်ႇ/ လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ယူႇၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်း ၼွၼ်း ၸွမ်းၵၢင်တၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်ဝႃႈၼမ် မိူဝ်ႈလဵဝ် တေၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႉလဵဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းယွၼ်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးၵေႃႈမီး၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၾၢင်ႉ/ သတိႁႅင်း ယွၼ်ႉၵႆႉမီးၵူၼ်းၸူၵ်း လၵ်ႉဢဝ်ထူင်ငိုၼ်း/ ဢႅပ်ႇငိုၼ်း  ၼမ် မႃး။

“ပေႃးၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇၼႆႉ ထူင်/ ဢႅပ်ႇငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇႁတ်းသႂ်ႇထူင်သႂ်ႇထွင်းတင်းလင် ၶႃႈဢေႃႈ ၵႆႉႁၢႆၼႃႇ။ ၵမ်ႈၼမ် တေၵႆႉႁၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်မေႃလၵ်ႉၼႃႇ ၽူႈလၵ်ႉၼႆႉ။ ပေႃးၵႂႃႇၵၢတ်ႇၼႆ ထူင်ငိုၼ်းဢႅပ်ႇငိုၼ်းၼႆႉ ပေႃးလႆႈ သႂ်ႇဝႆႉပႃးဝႆႉတၢင်းၼႃႈတႃႇသေႇ။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးသင်ယဝ်ႉ တီႈၼႆႈၼႆႉ”- ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵူႈမဵဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ထူင် 5 မိုၼ်ႇပၢႆ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 ပုင်း သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း