Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢမ်ႇလႆႈၾႆးၾႃႉ ၵူၺ်းလႆႈၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၼမ်

Must read

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင်လႆႈပၼ်ၵႃႈၾႆးတီႈလုမ်း EPC  ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ 2-3 ပုၼ်ႈ လႄႈႁႂ်ႇသူင်ႇၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵူႈလိူၼ်။

ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်တီႈၼိုင်ႈ

 ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးပီပၢႆၼႆႉ  ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၸၢႆႇၾႆးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၵိုတ်းၵိုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇမၢင်ဝၼ်းပၼ်ၾႆးၾႃႉ 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ EPC လုမ်းၾႆးၾႃႉတႄႉ ၵဵပ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၾႆးတဵမ်တဵမ်သေဢမ်ႇၵႃးၼႂ်း   လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး ၵဵပ်းၶိုၼ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၾႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ 2-3 ပုၼ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“ၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈၵႃႈၾႆးၵူႈႁိူၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈၶဝ်ၵဵပ်း ႁိူၼ်း 5000 ပျႃး ။ လိူၼ်ၼႆႉတႄႉၶဝ်ယွၼ်း 20000 ပျႃးဢေႃႈ။ ၾႆးတႄႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇၶႃႈ ။ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ႁႅင်းၾႆးၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်။ ပႆႇဝႃႈႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းလႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်းယင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈပေႉဢေႃႈမၢင်ပွၵ်ႈၼႆႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈထဵင်ၶိုၼ်းၼႆ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၸႂ်ႉၵဵပ်း ၼႆၵူၺ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ဝၢႆးလင်သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉၾႆးၾႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇမၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇတဵမ်။ ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇတဵမ်ၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းမႃးမွၵ်ႈ 4 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။ သမ်ႉလႆႈၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၼမ်လူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇမႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉတႄႉ – ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ပၢႆလိူဝ်ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉသုင်ၵူႈမဵဝ်း ၶဝ်သမ်ႉၵဵပ်းၵႃႈၾႆးၼမ် ဢမ်ႇပၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼႆလႄႈ ယၢပ်ႇတႄႉယၢပ်ႇဝႃႈဢေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈမိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ”

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ယဝ်ႉလၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပႃးၸဵမ်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ။ လွင်ႈႁုင်ၵိၼ်ႁုင်ယမ်ႉလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ Gas လႄႈထၢၼ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵႃႈၵႅတ်ႉသ် ၼိုင်ႈတဝ်ႈ 15 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ ဢမ်ႇယွမ်း 5 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ၵႃႈထၢၼ်ႇၼိုင်ႈထူင်  5 ႁဵင်ထိုင် ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပျႃး – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း