Friday, June 14, 2024

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇငွႆးပေႃႉၼၢင်းယိင်းဢႃယု 60 ပၢႆၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လႆႈယဵပ်ႉ 5 ၶဵမ်

Must read

 ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ထူင်ငိုၼ်းသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉပေႃႉမၼ်းၼၢင်းပႃး မၢတ်ႇၸဵပ်း။

Photo CJ-ပႃႈလူင် ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇၵၢင်ၼႂ် ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈပႂ်ႉပေႃႉၸူၼ်ဢဝ်ဢႅပ်ႇငိုၼ်းတီႈတၢင်းၶွႆႈ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၼႆႉ ပႃႈလူင် ဢႃယု 60 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉမႄႈသွၼ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ပႃးထူင်ငိုၼ်းသေၶီႇရူတ်ႉထိပ်ႇၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ဢၢၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်တႃႇမႃးႁဵတ်းတၢင်းၶၢႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ငွႆးပေႃႉမၼ်းၼၢင်းသေ ဢဝ်ဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၵႂႃႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ပႃႈလူင်ၼႆႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးတီႈႁိူၼ်းမၼ်းဢေႃႈ။ မၼ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇၸဵမ်ၸဝ်ႉဢၢၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉတႃႇမႃးႁဵတ်းတၢင်းၶၢႆ။ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈပႂ်ႉပေႃႉႁူဝ်မၼ်းၼၢင်းတီႈၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉ။ ႁွႆးၺႃးပေႃႉၼၼ်ႉတႅၵ်ႇလိူတ်ႈလႄႈလႆႈၵႂႃႇယဵပ်ႉပဵၼ် 5 ၶဵမ်ဢေႃႈ။ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၵေႃႈ ၺႃးဢဝ်ၵႂႃႇပႃးဢေႃႈ။”- ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပေႃႉပႃႈလူင်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉသွၵ်ႈႁႃတူဝ်မၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၾိၼ်ႇၼမ်ၼႃႇၶႃႈတီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ။ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၼမ်ပေႃးပဵၼ်ထၢၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်သင်ၶဝ်ဢမ်ႇတီႉ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈသင်ၶႃႈလူင်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈၶဝ်တႄႉဝႃႈ လမ်းတီႉၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉယူႇၼႆ တေတီႉလႆႈဢမ်ႇတီႉလႆႈတႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ”- ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉၶဝ်ႉလၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး ။ ဢမ်ႇၵူဝ်ဢမ်ႇႁႄ ဢမ်ႇၵဵင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ။ ဢမ်ႇမီးပလိၵ်ႈ သိုၵ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႃးလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း – ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း