Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သူင်လေႉၵၼ်တေႃႇလွင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း သူင်ၵၼ်လဵၼ်ႈလွင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်မႃးလႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း  ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း  လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်  ။

ႁၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ – ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း  ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်၊ လွင်ႈလဵၼ်ႈၵဵမ်းတၢင်းမိုဝ်းထိုဝ် မီးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီး။ ၸဝ်ႈတႅင်ႇသမ်ႉလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇၼမ်။   ၵူၼ်းတေႃႇ လွင်း ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇတီႈယူင်ႇမၼ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇလဵၼ်ႈၵၼ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵဵမ်းပႃ(တီႉပႃ)၊ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ပၢင်ၽၢႆႉ၊ မၢၵ်ႇၸႅင်ႇလႄႈ ထီႇ 2 တူဝ် – 3 တူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“  ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႇၼႃႇ တီႈ ယူင်ႇမၼ်း။ တေႃႇလဵဝ် ယဵၼ်သီႇဝႆႉယဝ်ႉ  ။ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊသမ်ႉ ၵဵမ်းပႃဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပိုတ်ႇဝႆႉ 24 ၸူဝ်ႈ မူင်း။ ထီႇ 2 တူဝ်သမ်ႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ မီး 5 ဝၼ်း။ ၼိုင်ႈဝၼ်း ပိုတ်ႇ 2 ပွၵ်ႈ ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းမၢၵ်ႇၼင် ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၼမ်မႃးထႅင်ႈ လိူဝ်ၵဝ်ႇ၊   ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင် ၼႆယဝ်ႉ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း