Wednesday, April 24, 2024

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၾူၼ်တူၵ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတူင်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/8/2022

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 27/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈယၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ပွၵ်ႉ 6 ပွၵ်ႉ 8 လႄႈ ပွၵ်ႉ 12 ၼႂ်းၸႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ    ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉၼႆႉ  တႄႇလုပ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတဵမ် တေႃႇပေႃးမႃးၽႅဝ် ၼႂ်းဝဵင်း။ ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ၼမ်ႉလူင်းႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၼႂ်းဝဵင်း ဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ဢဝ်ယုၵ်းယၢၵ်းပႅတ်ႈ တူၵ်းၼႂ်းႁွင်ႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွင်ႈ တၼ်  ။  ၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ သမ်ႉလေႃးၽ မႄႇၶႂၢၵ်ႈဢဝ်တီႈလိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉၵႅပ်ႈလဵၵ်ႉ သေ ၼမ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလႆတၢင်းဢွၵ်ႇ လႄႈ လူၼ်ႉၾင်ႇၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

  တူင်ႈၼႃးလႄႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ယိုင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၸဝ်ႈၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉယၢဝ်ထူမ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ထူမ်ႈပႃးတင်းၼမ်။ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉယၢဝ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈ။ တူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိူၼ်ႈၼႆႉ ႁၼ်ၸိၵ်းမၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈၼေႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်  ၼမ်ႉလူတ်းလူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ  တိုၵ်ႉယိုင်ႈဝႆႉယူႇ”-  ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူၼ်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ မွၵ်ႈ 10 တူင်ႈ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) မွၵ်ႈ 10 ၸဝ်ႈ လုပ်ႇထူမ်ႈယိုင်ႈဝႆႉ  ။

  ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယႃႉပႃႇထိူၼ်ႇတႅပ်းမႆႉ ႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼမ် လႄႈ ဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈမႆႉ ယႂ်ႇလူင် တႃႇႁေႉၼမ်ႉ လုတ်ႇၼမ်ႉဝႆႉ ။ သင်ဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းမႃးႁႅင်းၸိုင် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆလုပ်ႇ ထူမ်ႈ မႃးၵမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း