Thursday, July 18, 2024

SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆး

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 100။

လုင်းၸႆၢးဢႆၢႈပဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 20/03/2018 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇ တီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ တႃႇပီ 2018-2019ၼႆႉ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ

ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ 1 SSPP/SSA ၊ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း ပၢႆးမိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသပ်းလႅင်းၵႂႃႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူႈပၢႆးပၢႆး၊ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢိၵ်ႇငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ လွင်ႈတေမီးပၢင်ၵုမ်ပိၼ်ႇပႆႇဢုပ်ႇၵုမ် ႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၼၼ်ႉ မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်လႄႈ မီးပၢင်လဝ်ႇ မူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၢၼ်မႂ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တီႈလွႆတႆးလႅင်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ CSSU ၵေႃႉၵဝ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈပၼ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈ ၽွၼ်းတႃႇ ပီ 2018 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း