Saturday, June 22, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း သုမ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လွၵ်ႇငိုတ်ႈလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း သုမ်းၵႂႃႇ 25,800 ဝၢတ်ႇပၢႆ (ငိုၼ်းထႆး)။

ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႈၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈၼႆသေ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ။ သင် ဢမ်ႇဢူၼ်းပၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၶဝ်ယွၼ်းၼႆ တေမႃးတီႉၽႅဝ်တီႈႁိူၼ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈဢူၼ်းပၼ်ငိုၼ်း 25,814 ဝၢတ်ႇ။

- Subscription -

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ထူဝ်းမႃးႁႃၶႃႈသေဝႃႈ မၢႆၾူၼ်း ၶႃႈၼႆႉ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈဝႆႉ။ မၢႆၾူၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းဢဝ်ၸိုဝ်ႈၶႃႈသေ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ တီႈၵဵင်းႁၢႆး။  ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပေႃႈလဵင်ႉ(ပေႃႈၵႃႉ သၢႆယႂ်ႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ မၼ်းပၼ်ငိုၼ်းၶႃႈ 10 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊသေ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၶႃႈသိုဝ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၶႃႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႇ ၶေႃႈမုလ်းဝတ်းဝႂ်ၶႃႈၼႆႉ ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈ ပၼ်ၽႂ်  ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢူၼ်းသၢႆထႅင်ႈသၢႆၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၊ ၼႆသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၶႃႈ။  လွင်ႈဝတ်းဝႂ် လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ လွင်ႈဢမူႉၶၻီႊၶႃႈၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၼႄၽႂ် ၵူဝ်ၶေႃႈမုလ်းႁူဝ်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၼၼ်ႉ လွၵ်ႈငိုတ်ႈမၼ်းၼၢင်းဝႃႈ သင်ဢမ်ႇပၼ်ၵူတ်ႇထတ်းဝတ်းဝႂ်၊ ဢမ်ႇဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ၸိုင် တေမႃးတီႉၺွပ်း ၽႅဝ်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ လႅၼ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်း ၶဝ်ဝႃႈ သင်ဢမ်ႇပၼ်ၵူတ်ႇထတ်း တေမႃးၺွပ်းၽႅဝ် တီႈၶႃႈယူႇ ၼႆႉသေ တေဢဝ်ၵႂႃႇ ၵဵင်းႁၢႆးၼႆၶႃႈဝႃႈ။  ၶႃႈမီးလုၵ်ႈဝႆႉဢေႃႈ  ၶႃႈၺႃးတီႉဢမ်ႇလႆႈ ၶႃႈၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၶႃႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ် ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသဵၼ်ႈမၢႆငိုၼ်းၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ငိုၼ်း ၶႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈသင်ၶဝ်တေဢူၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းၼႆဝႃႇ။ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ် ၶႃႈဝၢင်းသၢႆ ၶဝ်ဢုပ်ႇဢုပ်ႇ လွၵ်ႇလွၵ်ႇတေႃႇထိုင်ၶႃႈပေႃးဢူၼ်းပၼ်ၶဝ်။ ငိုၼ်း 25,814 ဝၢတ်ႇ ဢၼ်မီး ၼႂ်းယေး ငိုၼ်းၶႃႈ တင်းမူတ်းၼၼ်ႉလႆႈဢူၼ်းပၼ်ၶဝ်တင်းမူတ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းဢူၼ်းပၼ် 25000 ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၵူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၼၼ်ႉ မၢႆယေးငိုၼ်းဢၼ်ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈပၼ်တင်းၼႂ်းၾူၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ။    ဝၢႆးဢူၼ်းပၼ်ငိုၼ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းပၼ်ထႅင်ႈ ၵႃႈႁပ်ႉႁွင်း(ပရၵၼ်ႊ) တႃႇ 50,000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“  ၵႃႈႁပ်ႉႁွင်း(ပရၵၼ်ႊ)  5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ၶႃႈဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။  ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီး ႁႂ်ႈၶၢႆမူ/ ၵႆႇ/ ပဵတ်း ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶႃႈမီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေဢူၼ်းပၼ်။ ၵမ်ႈၼႆႉ ၶႃႈၸင်ႇ ဝူၼ်ႉလႆႈဝႃႈၶႃႈၺႃးလႅၼ်ယဝ်ႉၼႆသေ    ၼႅတ်ႈၵႂႃႇတိူင်ႇပလိၵ်ႈ/ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ။ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၸင်ႇဝႃႈ ၶႃႈၺႃးလွၵ်ႇယဝ်ႉ။ ငိုၼ်းၼၼ်ႉ  သုမ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ။  ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈမီးဝႆႉ ငိုၼ်းတႃႇၸၢႆႇ 400-500 ဝၢတ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ ထႅင်ႈ။

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မီးလုၵ်ႈလဵၵ်ႉဝႆႉ ဢႃယု 6 လိူၼ် ။ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်သမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇထူပ်းၺႃးလွင်ႈလွၵ်ႇလႅၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၾၢင်ႉ။ ပေႃးမီးမၢႆၾူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းသေ လၢတ်ႈမႃးၵဵဝ်ႇလွင်ႈမိူၼ်တေၵဝ်းၵိၼ်ငိုၼ်းႁဝ်းၸိုင် ယႃႇၵိုင်ႉၵင်ႉၼႅတ်ႈယုမ်ႇ။ ယႃႇပေဢူၼ်းပၼ်လႃးလႃး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ် ၵႆႉၵႆႉပွမ်တူဝ်ပဵၼ် ပၢႆႊသၼီႊ (တိူၵ်ႈလိၵ်ႈ) ၊ ပလိၵ်ႈ (တမ်ႊရူတ်ႇ) ၊ ၵူၼ်းသူင်ႇၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သိုပ်ႇၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ယႃႇသိုပ်ႇႁပ်ႉဢုပ်ႇသေ ႁႂ်ႈဝၢင်းၾူၼ်းပႅတ်ႈၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ ၵူၼ်းၵႆႉၺႃးသိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း