Friday, June 14, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၸၼ်ႉသၢမ် တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ မၢႆ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႆႈၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ် လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းသၢမ်ၸၼ်ႉ ထပ်ႈၼိူဝ် တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇမူႇၸေႊမၢႆ (1) 16/8/2022

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ႁိူၼ်း 3 ၸၼ်ႉ ဢၼ်မႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်း(ၸၼ်ႉသၢမ်)။ ပလိၵ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ။ ၸၼ်ႉၼိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉႁွင်ႈၼွၼ်း 3-4 ႁွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝႆႉၶိူင်ႈၶူဝ်းတၢင်းလဵၼ်ႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်လႄႈ လႅင်(ရူတ်ႉထိပ်ႇ/ ၸပိၼ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ မႆႈမူတ်း။ လွင်ႈလူႉသုမ်း မီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ တၢင်ႉယၢၼ်းသတူဝ်း ၊ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၼွၼ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁၢၼ်ႉ/ သႅင်ႇၼၼ်ႉ  ။

ၸၼ်ႉတႂ်ႈသုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၽႃႈမၼ်ႈ မီး 2 ႁၢၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး။   ထႅင်ႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၶၢႆ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း  ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ  ။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉယူႇႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်သႂ်ႇၸႂ်မႃးမႄး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယၢမ်းၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်။ ထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉယႂ်ႇၼမ်တႄႉဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇမီးၾူၼ်တူၵ်း၊ ၾႃႉပၢင်ႇလႅတ်ႇမႆႈဝႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းၶႄၾႆး ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊ ပွၵ်ႉၵွင်း ၼွင်၊ ပွၵ်ႉၶရိယၢၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉၼိူဝ်၊ ပွၵ်ႉႁွင်ႇ၊ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း၊  ၸုမ်းၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶႄၾႆး ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇလႄႈၵူၼ်းယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇမူတ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ယိပ်းၺႃးသၢႆၾႆး တီႈႁိူၼ်းသေ သျွတ်ႉၺႃးမိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး ထိုင် တီႈလူႉတၢႆ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း