Wednesday, April 24, 2024

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၵဵင်းတုင်  သွင်ၽူဝ်မေး လူႉတၢႆ

Must read

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ၽူဝ်မေး လႆလွင်ႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းၼမ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ၽူဝ် မေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢင်းၶႃႉ ဢိူင်ႇယၢင်းၶႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတင်းႁိူၼ်းတင်းၵူၼ်း။

- Subscription -

ဝၢၼ်ႈယၢင်းၶႃႉၼႆႉ မီးတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ – မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼႆႉ  လုပ်ႇထူမ်ႈမႃးႁႅင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယၢမ်းၵူၼ်းၼွၼ်းယဵၼ်။  လုပ်ႇဢဝ် ၶဝ်သွင်ၽူဝ်မေးၵႂႃႇ။ ပႃးႁိူၼ်းပႃးၵူၼ်း။ မိူဝ်းဝႃး ထူပ်းႁၼ် ၶိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၵိုတ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈပႆႇႁၼ်။ ဢၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉတေပဵၼ် မိူဝ်ႈၶမ်ႈသိုၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵႂႃႇမႃး ၵိုတ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ဝၼ်း တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၼမ်ႉတႄႇထူမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12 တင်း 13 ၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉ ၼမ်ႉၸင်ႇတေလူတ်းယွမ်း မၢင်တီႈ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ၶူင်ႈ/ ယၢၼ်းတႄႉ တိုၵ်ႉထူမ်ႈယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်ႉၶဢေႃႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၽဵဝ်ႈပတ်း ဢဝ်ၶီႈၵူမ်ႇဢွၵ်ႇယူႇ”- ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ၼႆ။

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉလၢပ်ႈၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ တူင်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇထူမ်ႈၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းၸဵမ်း၊ ပွၵ်ႉ 3 တင်း ပွၵ်ႉ 4 ၊ ဢိူင်ႇယၢင်းၵဵင်လႄႈ ႁိမ်းၾၢင်ႇၼမ်ႉလၢပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ။  

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉၶႃႈ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႇလေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေလၢၼ်ႉ ထူမ်ႈမူတ်း။ ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ သုမ်း ၼမ်တႄႉၼမ်ဝႃႈ။   ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းၼမ်။  ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်ႇပင်းၼမ်။  လွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းမူတ်းတႄႉပႆႇၸၢင်ႈႁူႉၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ၵၼ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ထပ်းၵၼ် 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆထူမ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉသၢႆ၊ ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈယုင်းလႄႈ ၼမ်ႉမႄႈႁူၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်း ၵၢတ်ႇမႄႈသၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆ တင်းၼမ်။ မၢင်ႁၢၼ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢႆသိူဝ်ႈၶူဝ်း ၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇၵၼ် တင်းၼမ် ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းမႄႈသၢႆ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း