Wednesday, July 24, 2024

ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး – ၶူဝ်ၵၢႆႇ လူႉၵွႆ/ သုမ်းၼမ်  

Must read

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်ၵၢႆႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 5 လင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ပဵၼ် လၢႆလင်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်ၵွႆ 12/8/2022

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၶူဝ်ၵၢႆႇ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းတူၼ် – ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လူႉၵွႆ 3 လင် ၊ ၶူဝ်ၼမ်ႉႁူးလူင် လႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉႁၢင် ထႅင်ႈ 2 တီႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းတူၼ် – ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ၼႆႉ ၶူဝ်ၵွႆ 3 လင်။   ၶူဝ်လူင် 2 လင် လႄႈ ၶူဝ်ဢွၼ်ႇ လင်ၼိုင်ႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉႁၢင်လႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉႁူးလူင်ထႅင်ႈ 2 လင် တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 5 လင်။ ၶူဝ်ဢၼ်ၵွႆႁၢင်ႈႁၢႆႉၼႃႇတႄႉ တေပဵၼ်တီႈၶူဝ်ႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၵွႆၵႂႃႇတၢင်းၵႂၢင်ႈ တေမီးမွၵ်ႈ 30 မဵတ်ႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေလူႉၵွႆၼမ်ၼႆႉပဵၼ် မႄႈၵႅၼ်း၊ မိူင်းႁၢင်၊ ၼႃးၵွင်းမူး၊ ဝၢၼ်ႈ လူင်၊ ၼႃးၶႃး၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ႁူၺ်ႈဢေႃႈ၊ မိူင်းႁၢင်၊ မိူင်းၵျွတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

“တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃးၼၼ်ႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်ႁႅင်းၼႃႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵင်းဢူၵ်း၊ ပဵင်းၶေႃး။ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ လူႉ သုမ်းတင်းၼမ်။ တီႈပုင်ႇပႃႇၶႅမ်သမ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆၸွမ်းၼမ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ။ ဢၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်ၽၢၵ်ႇပဵၼ်ၽိတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 6-7 လင်။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုပ်ႇထူမ်ႈမွၵ်ႈ 70-80 လင်။ တီႈၼႃးၵွင်းမူးသမ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ဢွၼ်ႇ လင်ဢိတ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ မွၵ်ႈ 6-7 လင် ႁၢႆလၢႆၸွမ်းၼမ်ႉ။ ၸူဝ်ႈပီႈၶဝ် ယႂ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈႁႅင်း မွၵ်ႈၼႆႉသေပွၵ်ႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်ၵွႆ 12/8/2022

 ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈတီႈမေးရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လၢၼ်ႉမေးၵႃး တီႈၼႃးၵွင်းမူးၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ လုပ်ႇထူမ်ႈပၼ် ၵႃး ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးမေးဝႆႉ မွၵ်ႈ 14-15 လမ်း ၼမ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းၵႃး လူႉၵွႆမူတ်း။ သႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်း သႅင်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ၼမ်ႉသူမ်ႈ ၼမ်ႉဝၢၼ် တၢင်းၵိၼ် တၢင်းယမ်ႉ လႆလွင်ႈၸွမ်း ၼမ်ႉမူတ်း။   ဝတ်ႉၵျွင်း မိူင်းၵျွတ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉယူႇဝႆႉတီႈၶူင်ႈယၢၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ မူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ဢၼ်တိူဝ်ႉၼမ်တီႈသုတ်းတႄႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃး၊ တႃႈၵွင်ႈ၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ၼႃးၵွင်းမူး ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင် ႁိူၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူမ်ႈႁုင်ႁဵတ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉသင် ၵမ်ႈၽွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းလဵင်း ငႃးၽၵ်းမီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆဝၼ်း၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းလၢႆလၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ၊ ထုင်ႉပူင်း၊ မိူင်းၼၢႆး၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ၼႃးၵူင်း ၊ မိူင်းတူၼ် မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၼမ်ႉ ထူမ်ႈယႂ်ႇ လူင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင် လူမ်းလႅင်ႉဢၼ်ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇပၢင်းၵလႃး ၶဝ်ႈမႃးထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ  ၊ ၾၢႆႇပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈယွၼ်ႉပႃႇထိူၼ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉလူႉ   ဢမ်ႇမီးထၢတ်ႈလိၼ်လုတ်ႇၼမ်ႉဝႆႉလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ႁႅင်းမႃးထၢၼ်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း