Thursday, February 9, 2023

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၾႃႉၽႃႇ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်းလႃးမူ ၼႂ်းသူၼ် တၢင်းလင်ႁိူၼ်း။

Photo: ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်/ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၾႃႉၽႃႇ လူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ တေႃႇႁေႇလီႇ (ဒေါ်ဟယ်လီ) ဢႃယု 38 ပီ ၽွင်းၵႂႃႇ တူၺ်းမူ တီႈၼႂ်းသူၼ် တၢင်းလင်ႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပိၼ်းတဝ်ႉ (ပင်းတောက်) ဢိူင်ႇပိၼ်းတဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃဢေႃႈ ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ မၼ်းၼၢင်း လူႉတၢႆတီႈၼႂ်းသူၼ် တၢင်းလင်ႁိူၼ်း မၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပိၼ်းတဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇတူၺ်းမူ ၼႂ်းသူၼ်ၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇႁေႇလီႇ ဢႃယု 38 ပီၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈပိင်းတၢဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မၼ်းၼၢင်း  သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်   ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾႃႉၽႃႇၼႆႉသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလွတ်ႈၽေးသၽႃႇဝ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၶဝ်ဝႃႈ ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉတူဝ်၊ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းႁႅင်း ႁၢမ်ႈယူႇၵၢင်ပၢင်ႇ/ၵၢင်တူင်ႈၼႃး၊ ႁၢမ်ႈယူႇတႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ၊ ႁၢမ်ႈယိပ်းမိုဝ်းထိုဝ်လႄႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း၊  ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉဢၼ်သဵပ်ႇပလၵ်ႉၾႆးဝႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်း National Geographic ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၽဵတ်ႉၽဵင်ႇၼိုင်ႈပီ ၾႃႉၽႃႇဢမ်ႇယွမ်း 240000 ၵမ်း။ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၺႃးၾႃႉၽႃႇသမ်ႉ ၼိုင်ႈပီဢမ်ႇယွမ်း 2000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း