Friday, February 23, 2024

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉမႄႈသၢႆ ၼွင်းလုပ်ႇတွင်ႈလေႃႇလႄႈ ပႃးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၸူမ်တၢႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝၼ်းတီႈ 8 လႄႈ 8/8/2022

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ ဢႃယု 44 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၵႂႃႇၸွမ်းၵႃးမၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ႁိမ်းၶူဝ်ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းသႅၼ်းဢႃႇယု 30 ၶၢႆတၢင်းၶၢႆ ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃႇယု 44 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်းၵႃးသေ လွင်ႈလႆ ၸူမ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ တီႈပွၵ့်သိူဝ်ၶမ်းဢေႃႈ။ ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

ထုင်ႉဢၼ်ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ တေႃႇၵေႃႉၼွၵ်ႈ၊ တေႃႇၵေႃႉၼႂ်း၊ ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ႁူဝ်ၶူဝ်မၢႆသွင် (ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး) ဢၼ်ယူႇၶၢင်ႈၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊ ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ႉမႄႈသၢႆၼွင်းထူမ်ႈ။ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈယုင်းၵေႃႈ ထူမ်ႈၵၢတ်ႇႁူၺ်ႈယုင်း၊ ထူမ်ႈပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း။

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇထႆး သၢပ်ႇၼမ်ႉမႄႈသၢႆ ဝဵင်းမႄႈသၢႆၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈလၢႆတီႈ။

 “ၶႂ်ႈဝႃႈ ထူမ်ႈတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မၢင်တီႈ ထူမ်ႈထိုင်ဢႅဝ်၊ ၼႃႈဢူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ်ၼႆႉ ထူမ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၾူၼ်မႃးတင်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ ထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼမ်ႉၸင်ႇယွမ်းၽွင်ႈ”  ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈ။

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉၼႆႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆတီႈလၢႆဝဵင်းလႄႈ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုင်ႉသၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း၊ ၼမ်ႉပွၼ်၊ ၼမ်ႉမႄႈၸေႃႇၵျီႇ တၢင်းဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ လၢႆတီႈ။ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်ႁႅင်းသေ ထူပ်းၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း