Monday, May 20, 2024

ရူတ်ႉၵႃးယၢဝ်း တူၵ်းတၢင်းပၢင်ႉလွႆၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ရူတ်ႉလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉသွင်ၾင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 600 လမ်း

Must read

ၵႃးယၢဝ်း (ရူတ်ႉၵူပ်ႉ /တွႆးၵႃး) တၢင်ႇၵုၼ်ႇ တူၵ်းလွႆၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ် – မိူင်းပွၼ် ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မႃးဢဝ်ရူတ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃးၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ရူတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ မႃး ဢၢၼ်းတေၶိုၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶမ်ဝႆႉတၢင်းသွင်ၾင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 700 လမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo Sai Khaylyo Facebook- ရူတ်ႉၵႃးလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ ၶမ်ဝႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ရူတ်ႉၵူပ်ႉ ရူတ်ႉယၢဝ်း တူၵ်းလွႆၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022

ၵူၼ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈ တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈ ၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်သေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ မႃးၺႃး ပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႃးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်းလႄႈ လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းပုၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် (မွၵ်ႈ 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ) ဢေႃႈ။ ပႆႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ၶႃႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ။ ပႂ်ႉဝႆႉယူႇဢေႃႈ ၵႃးဢၼ်တူၵ်းႁူၺ်ႈၼၼ်ႉမၼ်းယၢဝ်းၼႃႇၶႃႈလူး ” -ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃးၵတ်ႉသ်ႉၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလွႆလႅမ် ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈလူင်းလွႆ မိုၼ်ႈ။ ရူတ်ႉၵႃးသမ်ႉတၢင်ႇၼၵ်းလႄႈ မိုၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း ၶၢင်ႉၶမ်တီႈတၢပ်ႈလွႆ။

Photo Sai Khaylyo Facebook- ရူတ်ႉၵႃးလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ ၶမ်ဝႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ရူတ်ႉၵူပ်ႉ ရူတ်ႉယၢဝ်း တူၵ်းလွႆၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022

ၸဝ်ႈၵႃးလႅၼ်ႈ လွႆလႅမ်- တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶၢဝ်းၾူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸွမ်းလွႆၶွၵ်းၼွႆႉ ၊ လွႆသျူႉၶိၼ်းတႃႇ ၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ်ၼႆႉ ၵႆႉမီးၵႃးတူၵ်းလွႆဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသေႁေႃႈဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ ၸူဝ်ႈတၢင်းလီၽွင်ႈၼႆႉ၊ ၸဝ်ႈၵႃးသမ်ႉႁေႃႈဝႆး ၊ တၢင်းသမ်ႉၸၼ်း၊ ၵူတ်ႉၵေႃႈၼမ်၊ မိုၼ်ႈၵေႃႈမိုၼ်ႈ ၊ ၵႃးသမ်ႉတၢင်ႇၼၵ်းဝႆႉလႄႈ ထိင်းဢမ်ႇလႆႈသေ ပႃးပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်း ႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းဢေႃႈ။ ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိလီလီသေႁေႃႈရူတ်ႉႁေႃႈၵႃးၶႃႈ”-ဝႃႈၼႆ။

တီႈရူတ်ႉၵူပ်ႉ တူၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း လႆႈပႂ်ႉဝႆႉတင်းသွင်ၾၢႆႇ၊ ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉတေႃႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း