Saturday, June 15, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 3 လိူၼ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ

Must read

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးလႄႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး   ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈႁိမ်ၸူၼ်ၵၼ်ၼမ် ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး မီးၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းမႃး လႆႈငိုၼ်းမႃးၼမ်  ၺႃးပိူၼ်ႈ မႃးၸူၼ်ငိုၼ်းသေ ဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈ ၵေႃႈမီး။ ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူဝ်မေးၽိတ်း ၵၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းလူႉၵေႃႈ မီးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပိၵ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉဝႆးဝႆး တွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼႆႉတေပဵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလဵၼ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၼမ် ၵူႈၶိုၼ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ၽၢႆႉၵိဝ်း၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် ဝႃႈၼႆ။  

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၸမ် 2 ပီၼႆႉ   တင်ႈၸႂ် ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလိူင်ႇၽႄႈ ၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇ ၼမ်မႃး လိူဝ်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း