Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် တိုၵ်ႉယၢပ်ႇယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ ပႆႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း  

Must read

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် 35 လင် ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၽၢၵ်ႇလိူၼ်  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈၶွမ်ႊပ ၼီႊၶုတ်းၶမ်းသင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် 19/7/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မႄႈၼမ်ႉၶမ်း လူၼ်ႉၾင်ႇလုမ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်း လဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆး လႆထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 35 လင် လူႉသုမ်းၵွႆၼမ်။  ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း လူင်းတူၺ်းယဝ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇဢုပ်ႇ ၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမႃးသၢႆႈတႅၼ်းသင်။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ဝႃႈ တေမႃးသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် လွင်ႈလူႉသုမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ် ထုၵ်ႇၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၶႃႈဝႃႇ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ပႆႇတွပ်ႇသင်မႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈပႂ်ႉဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽႂ်။ ပႂ်ႉမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႂ်ႉၶဝ်မႃးသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ၶဝ်မႃးၸွႆႈပၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်တၢင်းၵိၼ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၼမ်ႉထူမ်ႈသေ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်းၼမ်။ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးတီႈ ႁဵတ်းၵိၼ် တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း  ယွၼ်ႉၶီႈၵူမ်ႇငႂ်ႈ ထူမ်ႈတဵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်လၢႆ။   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈ ၽဵဝ်ႈ ဢဝ်ၶီႈၵူမ်ႇ ဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။  

ၵေးၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇႁူဝ်မၼ်းတီႈ သၼ်လွႆၶမ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ လိၼ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ၊ ၼႂ်းၼမ်ႉမီးပႃ ၼႂ်းၼႃး မီးၶဝ်ႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ်ပီ  2007 မႃးၶွမ်ႇပၼီႊ လၢႆလၢႆဢၼ် တႄႇၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းသၼ်လွႆၶမ်း ပွႆႇၼမ်ႉလၢႆႇ ၶူၺ်လိၼ် လူင်းၼႂ်းႁူၺ်ႈ ႁူဝ် ၵေး ၼမ်ႉၶမ်း။ ဢဝ်ၵေးၼမ်ႉလူႉ၊ သၢႆးထူမ်ႈ ႁွင်ႈၼမ်ႉ လူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ။ ပေႃးၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ၊ ပေႃးၾူၼ် တူၵ်း ၼမ်ႉၼွင်း တေႃႉၶီႈလိၼ် ၶူၺ်သၢႆး ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး။ တူင်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢမ်ႇလႆႈသွမ်ႈၼႃးမႃးၵေႃႈ သိပ်းပီ ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း တူၺ်းထိုင်သေ ႁၢမ်ႈပၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼႆၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၽူႈလႂ်မႃးႁၢမ်ႈပၼ်လႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း