Friday, March 31, 2023

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 9 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ။

Photo: PDF/ ၵူၼ်းသိုၵ်း KNDF B03

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တပ်ႉၵွင် 2 ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်လႄႈ KNDF B03 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႃႈႁႄႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PDF ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လေႃႇတိုၵ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၸႂ်ႉလၢႆးသိုၵ်းမုတ်းသေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႂ်ႈၸၵၶ 7 ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်   ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸွႆႈလႄႈ  ၸုမ်း PDF တပ်ႉၵွင် 2 လႆႈထွႆထွၼ်ပၼ်။ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတူၵ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 2 ဝၢၼ်ႈ။

“ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်မႃးလႄႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁီးလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢၼ်းၶူး   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ”- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PDF ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁီးတင်း ဝၢၼ်ႈပၢၼ်းၶူး သွင်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယဝ်ႉ ၵမ်း ၼိုင်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ လႆႈပၢႆႈထႅင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉ တေမီး 2 ပွၵ်ႈ ၼႆႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/7/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း PDF တပ်ႉၵွင် 2 ၼႆႉ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသွင် ၼမ်ႉၵေးၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း