Saturday, May 25, 2024

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆလႆထူမ်ႈ  ႁိူၼ်းလႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး  ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

Must read

ၽွင်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်း   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ၊ သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းလႄႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်ႇပင်း လူႉၵွႆၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12-13/7/2022

ၼၢင်းၶမ်းၵိုင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်ႇပင်းၵွႆၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 300 ပေႇ။ ႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ မွၵ်ႈ 10 လင်ႁိူၼ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်းသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသိူဝ်ႇဝႆႉသၢႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလူၵ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း ယၢမ်း လဵဝ် ပဵၼ်ၵူမ်ႇဢုၼ်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸၢင်ႈပၢႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃးဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၵႄႈလွႆႈလွမ်ႉဝႆႉ။  ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းမႃးၸိုင် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ  ၵိုင်ႈၵၢင်ႉလႆၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေဢမ်ႇထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ   ထုၵ်ႇလီမီး လၢႆႇၼမ်ႉ ႁွင်ႈမိူင်  လီလီ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ၼႃး တုၵ်းယွၼ်းၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12-13/7/2022

“ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးႁွင်ႈၼမ်ႉလူင် လဵပ်ႈဝၢၼ်ႈပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။  ယႃႇႁႂ်ႈၼမ်ႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။    ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႈၼမ်ႉၵေႃႈၵွႆ  ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵေႃႈၵွႆ  ။   ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် မႄးတၢင်းယဝ်ႉ ထႅင်ႈဝၼ်းၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တၢင်းၼႆႉ ၵွႆၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၶႃႈ ၵုမ်ႇသုၵ်ႉၸွမ်းၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆ ၵူၺ်း”- ၼၢင်းၶမ်းၵိုင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃးၼႆႉ လႆႈဝႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ။

ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃးၼႆႉ  ယၢၼ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆ။ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်လႅင်လႄႈ တႃႇၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈတေၶဝ်ႈမိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း