Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ လႃႈသဵဝ်ႈ ထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉတူႈ 200 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 17/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး တင်း ဝၢၼ်ႈလွႆပေး ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးသွင်ဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆးတင်း ဝၢၼ်ႈလွႆပေး၊ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၵျွင်းဢီႇၼၢႆးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 125 ၵေႃႉ၊ လင်ႁိူၼ်း 45 လင်၊ ဝႃႈဢၢင်ႈတေပွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တူၺ်းငဝ်းလၢႆး ပႆႇၶႅမ်ႉသေ ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇမိၼ်ႉမေႃႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈၵျွင်းၶရိယၢၼ်ႇၶၢင် ပွၵ်ႉ 9 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 90 ပၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉတီႈၼႆႈယူႇၶႃႈ ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ မိူဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း TNLA လႄႈ RCSS သေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ဝတ်ႉမိူင်းမူႉ၊ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇလႄႈ ဝတ်ႉၵုင်းၽြႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၼႆႉမႃး၊ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၼ်ယူႇ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

Photo FB by Sam Howm

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း