Friday, March 31, 2023

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးဢိူင်ႇသွင်ၵေး သီႇပေႃႉ လႆႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးဢမ်ႇၶၢတ်ႇ

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶတ်းၸႂ်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 7 ပီယဝ်ႉဢမ်ႇၶၢတ်ႇသေပီ ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵွင်မွင်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး

ပီၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/6/2022   တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တႄႇပိုတ်ႇပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးမႃးၸွမ်း။   

မေႃသွၼ် ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၶမ်းဢူ ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပူင်သွၼ်ပႃး လိၵ်ႈလၢႆးတႆးမႃး ၵူႈပီပီ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇသေပီၶႃႈ တင်ႇတႄႇလႆႈၶႂၢင်ႉသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 7 ပီၼႆႉယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ သွၼ်ယူႇၶႃႈ။ ၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်း 3 လိူၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပူင်သွၼ်ပႃးဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်း 3 လိူၼ်ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေးၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတၢင်းၵႃႈဝႅၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုဝ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ်   ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵွင်မွင်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းထမ်ႇမၸၵ်ႉၵျႃႇ   ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းငဝ်းၾႃႉလႄႈ ပႃႈၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး တီႈလူႇတၢၼ်း ပၼ် ၵွင်မွင်း 1 သိူင်းဢၼ်မီၵႃႈၶၼ် 1,050,000 ပျႃး မေႃသွၼ် ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၶမ်းဢူလၢတ်ႈ။

ဢိူင်ႇသွင်ၵေးၼႆႉမီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်သီႇပေႃႉယၢၼ်ၵႆ 20 လၵ်းပၢႆ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇသွင်ၵေးမီး 5000 ပၢႆ။  ပူၼ်ႉမႃး 2 ဝၼ်း ဢိင်ၼိူဝ်ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ဢၼမ်ႉလွႆ ၼွင်းထူမ်ႈသွင်ၵေး ၊ ထူမ်ႈပႃးသူၼ်ႁႆႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်လူႉၵွႆမူတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း