Tuesday, June 25, 2024

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵဵင်းမႆႇ ၵိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်း ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် Work Permit ပၼ်ၸူဝ်ႈၵမ်း

Must read

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် (Work Permit) ဝႃႈၼႆ။

Photo: ပပ်ႉဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈ လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပႆႇဢွၵ်ႇပၼ် ပပ်ႉဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပပ်ႉဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် (Work Permit) ၶဝ်မူတ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မၢင်ၵေႃႉ ႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈပပ်ႉ ၵႂႃႇဢဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပပ်ႉ ၶဝ်မူတ်းလႄႈႁႂ်ႈပႂ်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။  

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈပပ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ  ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ တႃႇၵႂႃႇႁႃၵၢၼ်မႂ်ႇ/လွင်ႈ ၶၢႆႉလႅၵ်ႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ ဢမ်ႇမီးပေႃႈလဵင်ႉ ၵေႃႉလႂ် ႁပ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၶၢႆႉၵၢၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉ တႃႇတေလႆႈပပ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈပႂ်ႉထႅင်ႈႁိုင်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ် ယၢပ်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉႁပ်ႉတေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇ သီလႅင်(Passport) ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27-29/6/2022 ပၢင်ၵုမ် ၵပ်းသၢၼ်လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 34 (RBC) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆး တေၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁႂ်ႈငၢႆႈ လူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“တေႃႈလဵဝ် လွင်ႈဢွၵ်ႇပၼ်ပပ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ပပ်ႉသပွတ်ႇသီလႅင်ၼႆႉ ၶဝ်ပိၵ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇ RBC ၼၼ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇ ႁူႉ။ ယွၼ်ႉ ပပ်ႉၶဝ်မူတ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်တင်ႈၸႂ်သေၵိုတ်းဝႆႉႁႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၵဵင်းမႆႇလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။

“တေလႆႈဝႃႈ မီးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ။ ပီၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼမ်တီႈသုတ်း ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပပ်ႉသပွတ်ႇ၊ ပပ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် မူတ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ”- ႁႅင်းၵၢၼ် ၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်း တင်းၼမ် တင်ႈတႄႇ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း