Friday, June 14, 2024

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း၊ ၶူဝ် လႄႈ တူင်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတူင်ႈ။

Photo: ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝိလႃႇသ လၢဝ်ၶိူဝ်း/ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022

ၸဝ်ႈသြႃႇဝိလႃႇသ  လၢဝ်ၶိူဝ်း ဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇ ၾူၼ်ၼႆႉ မၼ်းတူၵ်းမႃး မီး 4-5 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တူၵ်းတင်းဝၼ်း/ ၶိုၼ်းႁႅင်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉၸင်ႇ လုပ်ႇ ထူမ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶၢတ်ႇ ပဵၼ်လၢႆတွၼ်ႈဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ၵေႃႈ မီးပဵၼ်လၢႆတီႈယဝ်ႉ။ တူင်ႈၼႃးတႄႉ ယွၼ်ႉပႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵၼ် မၢင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉထႆ ဝၢၼ်ႇၵႃႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈဝႆႉၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၵႂႃႇ   ႁူဝ်သိပ်းတူင်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉၼႆႉ တိုၵ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇၵေႃႈၶၢတ်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ။

“  ၼမ်ႉထူမ်ႈတၢင်း   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်    ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇၼၼ်ႉ  ၼမ်ႉထူမ်ႈ  သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇ ပဵၼ်လၢႆတွၼ်ႈဝႆႉ   ”- ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝိလႃႇသ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝိလႃႇသ လၢဝ်ၶိူဝ်း/ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022

တၢင်းထုင်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊     ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းယႃႉပႃႇထိူၼ်ႇ  ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဢိူင်ႇသွင်ၵေးၵေႃႈ ၼမ်ႉလွႆ  လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ၼမ်ႉတဵင်းၼွင်း ယိုင်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈၼွင်းလုပ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း။  ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 3 ၼႆႉသမ်ႉ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၵွင်းၵလႃးလႄႈ ပွၵ်ႉဢွင်ႇသျၢၼ်းသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း