Saturday, June 22, 2024

ထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

Must read

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆးသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

Photo: ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆလႅမ်/ လုင်းသုၸိင်ႇတ ၵူၼ်းလွႆလႅမ် ဢၼ်ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်သေ မၢတ်ႇၸဵပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးသုၸိင်ႇတ ဢႃယု 62 ပီ ၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆး  ၽႃၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ ၼွင်လႅင် ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၶႃၸွမ်းၵွၵ်း ႁူဝ်  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလွႆလႅမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် လုင်းသုၸိင်ႇတၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃး ယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလွႆ လႅမ်ဢေႃႈ။ လုင်းသုႉၸိင်ႇၼ တင်း လုင်းပၢင်ႇ ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၵေႃႉလမ်းလမ်း ။  ရူတ်ႉၶိူင်ႈလုင်းသုၸိင်ႇတသမ်ႉ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးလႄႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လုင်းသုၸိင်ႇတၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလွႆလႅမ် မၼ်းၸၢႆး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ တီႈၶႃ လႄႈ ၵွၵ်းႁူဝ် ။

Photo: ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆလႅမ်/ လုင်းသုၸိင်ႇတ ၵူၼ်းလွႆလႅမ် ဢၼ်ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်သေ မၢတ်ႇၸဵပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2022

“လုင်းႁဝ်း တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈၼႃႈၶႅင်ႈ 2 တီႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၶီႈမႅပ်ႉၵွၵ်းႁူဝ် 1 တီႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်တိူဝ်ႉ ၺႃးဝႆႉ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ၼၼ်ႉ တေလႆႈၽႃႈတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃဝႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈ ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းလွႆလႅမ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

မၢၵ်ႇဢၼ်လုင်းသုၸိင်ႇတ တိူဝ်ႉၺႃးတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႆႉပဵၼ် မၢၵ်ႇၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉဢမ်ႇႁူႉ။ ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်း RCSS တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း။ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း ၽွင်းႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်    ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆႉ  ၵူၼ်းလွႆလႅမ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း