Thursday, April 18, 2024

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၵိုတ်း ၵၢၼ်တေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇ Passport လၢႆလၢႆသႅၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် လုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉလွင်ႈတေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမီးပၼ်ႁႃ ဝႃႈၼႆ။

Photo: လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈတႆး

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈတၢင်းမၼ်း ပဵၼ်ၼႆ လုမ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉၶႃႈ  ပိုတ်ႇဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇပႆႇႁပ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႇပပ်ႉပၢတ်ႉသပွတ်ႇ Passport ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶဝ်ၵွႆ ၼႆၶႃႈဝႃႇ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 တႄႉ ၶဝ်တေပိုတ်ႇႁပ်ႉတေႃႇ ၶိုၼ်းပပ်ႉပၢတ်ႉသပွတ်ႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ပိုတ်ႇဝႆႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် ၽႂ်ၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်တႃႇႁပ်ႉႁွင်းတီႈယူႇ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ။   ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်တေႃႇပပ်ႉ ပၢတ်ႉသပွတ်ႇၼၼ်ႉ မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် တႃႇ 9 ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵဵင်းမႆႇ၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်၊ လမ်းပုၼ်း၊ လမ်းပၢင်း၊ ၽႄႉ၊ ၼၢၼ်ႉ၊ ဢုတရႃးလိတ်ႇလႄႈ ၽိၸိတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း