Thursday, May 30, 2024

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁႃႈၽႃသႃတီႈၵဵင်းမႆႇ

Must read

တႃႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းပေႃးတေႁူႉမေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈႁႂ်ႈယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်း လိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆလၢႆၽႃသႃ။

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁႃႈၽႃသႃတီႈၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇပီ 2022 တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶူးသွၼ်ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ200 ပၢႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလူႇတၢၼ်းၽႃႉပႃႇ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶ ၸဝ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ၊သင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး ဝဵင်းလမ်းပုၼ်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ၊ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ဢေႃးဝႃႇတလႄႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း သိုပ်ႇၼၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ၵႃႈလဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်။

ၸဝ်ႈၸၼ်ႇတႃႇသႃႇရ ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးပေႃးတေႁူႉမေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈသေမေႃဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ ယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈလႄႈၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်းလိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉမီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႆး၊ ယၢင်းလႅင်၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ပဢူဝ်း၊ လၢဝ်း၊မၢၼ်ႈ၊ထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၵူၼ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉဢေႃႈ ဢၼ်မီးပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ပေႃး ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈ ၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၼႆႉမၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇၶႃႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 15 ပီ (15) ၸုပ်ႈယဝ်ႉ ၼိုင်ႈပီ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပူင်သွၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ် သွၼ်ပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈသွၼ်ႁဵၼ်းသင် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း