Monday, May 29, 2023

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ PDF ပွႆႇတူဝ် ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဝႆးဝႆး

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပွႆႇတူဝ်ပၼ် ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇဢွင်ႇ( ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း ) ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဝႃႈၼႆ။

Photo: The Voice of Shan-Ni/ ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇဢွင်ႇ/ ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းမူတ်း 14 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်း PDF တီႉၺွပ်းဢဝ် ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇဢွင်ႇ( ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း )  ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသင် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးလွႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်း PDF တီႉၵႂႃႇ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း သင် ၶဝ်မႃးၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ၊ မၼ်းၸၢႆးမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ပေႃး PDF ၶဝ် ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းသင်တႄႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈပေႉၵိၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ (ၵူၼ်းမိူင်းၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ) ၵူၺ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ပွႆႇပၼ် ၶိုၼ်းဝႆးဝႆးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

    ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇဢွင်ႇ( ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း )  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး လႅင် ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တီႈၼႂ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ  ။ ၽွင်းမႃးဢဝ်ၼၼ်ႉယင်းပၢႆႈယိုဝ်းၵွင်ႈသေလၢတ်ႈဝႃႈ  လူဝ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်  ၼႆလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

“ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆး လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ယႃႇႁႂ်ႈမီးၽေးသင်။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇ ၵပ်း သိုပ်ႇသင်မႃးၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေၵပ်းၸူး NUG လွင်ႈၼႆႉ။ တေႃးလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၵပ်းၸူး ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵွၼ်ႇၶႃႈ”- ၸၢႆးလွႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

  ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ။ ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးတီႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ႁဵတ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်၊    ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼွၵ်ႈ မိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်းၼႆႉ ၺႃး ၺွပ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်၊ မီးတီႈလႂ်၊ ၸွင်ႇမီးသၢႆၸႂ် ဢမ်ႇမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ မုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်းမၼ်း ၸၢႆးလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်   ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇႁႃၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၸၢႆးလွႆ လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း