Tuesday, May 21, 2024

သင်ႇၶႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူး တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူး ဢၼ်ၵေႃႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် လိၼ်သႃသၼႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵွင်းမူး ဢၼ်ၵေႃႇၵုမ်း သႂ်ႇတီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူး တီႈဢၼ်ၵေႃႇၵုမ်းသႂ်ႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။ တၢင်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်။ ပဵၼ်ၵွင်းမူးထႅင်ႈသူႇၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ် တၢင်းၵွင်းမူး ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈသူႇၼိုင်ႈၶႃႈ။ ဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ပႆႇႁိုင်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵွင်းမူးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉမႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇဝႆႉ ၵွၼ်တေၶဝ်ႈထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  ။

“ၵွင်းမူး ဢၼ်ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း မႃးဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇဝႆႉသေ ၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၵေႃႇၵုမ်းယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ပႂ်ႉ ၸဝ်ႈပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႃးဢွၼ်တၢင်ႇထီးၵူၺ်းယဝ်ႉ။ တေမႃးတၢင်ႇပၼ် ဝၼ်းလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈႁဝ်း ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃး ႁိုင်ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ထၢင်ႇတႄႉ”-  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 11/12/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA  775 ဢၼ်ယၢင်ၵေႃႇၵျူင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်း 20 ၵေႃႉ၊ ၶဝ်ႈယႃႉထုပ်ႉလႅဝ်  ၵျွင်းႁေႃးတြႃး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ၊ သႃလႃးလင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵွင်းမူး/ထၢတ်ႈ တီႈၼႂ်း ဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်  ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ယူႇတီႈသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႆႉ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တီႈလိၼ်သႃသၼႃ ၶိုၼ်းႁွင်ႉလုၵ်ႈသိုၵ်းၶဝ် မႃးၸွႆႈၵေႃႇၵုမ်းၵွင်းမူး ၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း