Saturday, July 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉ SSPP ထွႆ 3 တပ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုတ်ႉၶၢႆႉဝၼ်းႁႂ်ႈ SSPP/SSA ထွႆ 3 တပ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်း လိုၼ်းသုတ်း။

သိုၵ်း SSPP ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၵျီၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022

ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 တေထိုင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွႆ 3 တပ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး 1 တီႈလႄႈ တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်း 2 တီႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းပၼ်ၶေႃႈသင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈထွႆ။ တပ်ႉႁဝ်း ၶႃႈ 3 ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး 1 တီႈလႄႈ မၢၼ်ႈဝဵင်း 2 တီႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးတႄႉပႆႇမီး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ  သင်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတႃႇ ပိုတ်းယိုဝ်း တုမ်ႉတွပ်ႇၼၼ်ႉ   ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA တႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ  ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP လၢတ်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁႅၼ်းသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်သေ ဢိူမ်ႈၸမ် ဝႆႉတႄႉ  ပႆႇမီး။  သၢႆသိုၵ်းၶဝ် ဢိတ်းဢွတ်းတႄႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇ”- ၽူႈ မီးၸၼ်ႉ SSPP သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ ၸႂ်ႉ SSPP/SSA ထွႆထွၼ်တပ်ႉ   ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း။   ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပႆႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10 သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉပေႃးသင်ႇလၢတ်ႈမႃးထႅင်ႈဝႃႈ   လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း