Friday, June 14, 2024

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးလၵ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သွင်တီႈ

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ သွင်တီႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ။  

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းဢၼ်ၺႃးယႃႉ တီႈသီႇပေႃႉ (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းႁွင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်း ၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းသႅၼ်ပၢႆလႄႈ ၾူၼ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းသႅၼ်ပၢႆ ၾူၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ တေလၵ်ႉၶဝ်ႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ။ မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸပ်းၵၼ် တၢင်းယေးငိုၼ်းမျၢၼ်ႇမသီးပႂႃးယေး(ပၢၼ်ႇ) ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉလၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၵႂႃႇၾူၼ်းလႂ်လုၵ်ႈ သုမ်းၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႇလိူင်ႈၼမ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင် ယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁတ်းလပ်း/ ႁတ်းၼွၼ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။

“လွင်ႈလၵ်ႉၼႆႉ ၼမ်မႃးၼႃႇယဝ်ႉ တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ပေႃးဢမ်ႇႁတ်းလပ်းၼွၼ်းၵၼ် ၵူဝ်မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း ယေး ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၾၢင်ႉၵၼ်တႄႉတႄႉ ပေႃးၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇၸိုင် တမ်းဝႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ဢွၵ်ႇ မႃးၵေႃႈ ႁၢႆယဝ်ႉ။ ပေႃးၵႂႃႇၵၢတ်ႇၼႆ လူဝ်ႇၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႂ်ႉတီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ”- ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးသႂ်ႇၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၸၼ်ႁုၵ်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉမီးမႃးယဝ်ႉ တီႈသီႇပေႃႉ ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ ၵႃႈလႆႈယူႇ ၾၢင်ႉသ တိၵၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသႂ်ႇငိုၼ်းၶမ်းသၢႆၶေႃး ပေႇႁူ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၸိုင် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပၼ်ၾၢင်ႉ သတိၵၼ် ယႃႇပေႁွႆႈသႂ်ႇၵႂႃႇ ပေႃးႁွႆႈၵႂႃႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းၸၼ်ႁုၵ်ႈ ၸွမ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉမီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈ ၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈ/ ယေးမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈ သေပွၵ်ႈ ပဵၼ်ပေႃးသင်မႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃႇသျႄႇလေႃး ႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸွမ်းယႃႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၶဝ်ႈလၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း