Tuesday, June 18, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ယိုဝ်းၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ်တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇယိင်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼင်ႇၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ဢွၼ်ႇယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ။

ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵိၼ်မူၼ်ႈၵၼ်မဝ်းသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ၶဝ်ႈၶႄ   လၢၵ်ႈၵွင်ႈငႃ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵွင်ႈသမ်ႉလၼ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉမႅၼ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီး ႁိမ်းၶၢင်ႈၼၼ်ႉ ။   မၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႈၵွင်ႈသေၵႂႃႇတၢႆ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်း တူၼ်ႈတီး  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼင်ႇၵၼ် ၵိၼ်ပျေႃႇမူၼ်ႈမဝ်းၵၼ်သေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ယူႇတီႈ သိုၵ်း PNO သမ်ႉ ၶဝ်ႈႁၢမ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉလႃႇသႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း PNO ၼၼ်ႉ ၸႂ်လမ်။  လၢၵ်ႈၵွင်ႈငႃ   သမ်ႉလၼ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၼၼ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇပွၵ်ႉသီႇရိ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇ ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ။

  PNO ၸႂ်ႉၵွင်ႈငႃၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်လၢႆးႁၢႆႉၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလႄႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉထိုင်တီႈလူႉတၢႆၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး သႄႉသွမ်း သၢၼ်ၶတ်း ၊ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သၢႆးၶၢဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၸွမ်းသင်သေ  ၺႃးၵိၼ်ၸၢၵ်ႇၸွမ်းထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။ ၶဝ်ၸႂ်ႉ ၵွင်ႈသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လိူင်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ ထုၵ်ႇလီပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းယိုဝ်းမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႈၼင်ႇ ၶဝ်ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း 1 ႁိူၼ်း 3 မိုၼ်ႇၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၸဵပ်းၸႂ်တႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၵေႃႉယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢႆၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပႆႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပၼ် တၢမ်ႇသင် ။

ၾၢႆႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းယူႇၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO/PNA တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉမႃး ၶၢၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်းလႄႈ ႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် လႆႈသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်း 3 မိုၼ်ႇ၊ ၶဝ်ႈ သၢၼ် 3 ပေႇလႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း