Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၾၢႆၶုၼ် 7 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉ ထဵတ်ႈထၢမ်

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် 7 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ ၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉဢဝ်  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁပ်ႉႁွင်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇ တူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်း ။ ၼႂ်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 3 ၵေႃႉ ၺႃးထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉႁွင်းတွင်းပၢၼ်ႇသေ ၶဝ်ပွႆႇ ပၼ်ၶိုၼ်း ၶမ်ႈဝႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမွၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ  ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုင်ဢၢင်ႈပၢႆႈၼႆသေ  ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉပိတ်ႉထိပ်ႇၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ  ပႃးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉတီႈၼႃႈတႃဝႆႉ။  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 7 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် ။   မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတီႉဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈတေႃႇလၢႆၵမ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ  ဝႃႈၼႆ။  

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁဵင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း