Friday, March 31, 2023

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တေပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းဢေႇတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇတင်း ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး 13/6/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ်လႄႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆး ၽွမ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢဝ်မုၼ်ၸွမ်း 100 ပၢႆ။

လုင်းမျႃႉမွင်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်း/ ႁူင်းႁေႃ ႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ။ တေသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ လိၵ်ႈတႆးၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ၊ သွင်၊ သၢမ် ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ႁဝ်းတေႁွင်ႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ။ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ဢူႈမႄႈၶဝ် ၶႂ်ႈဢၢပ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇႁပ်ႉၵႂႃႇ ယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဢၼ်တေပိုတ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ တေဢဝ်လိၵ်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇပေႃးထိုင်ၸၼ်ႉသီႇ။ ဝၢႆး ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇသိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႅင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ ဝႃႈၼႆ။

“ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ တေဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း မေႃဢဝ်ၵႃႈၶၼ်တႆး ပဵၼ် ယႂ်ႇသေႁဵၼ်းၵႂႃႇ။ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပွႆႇၵႂႃႇႁဵၼ်းဝႆႉ ဢၼ်ႁပ်ႉၶူးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆးမႃးယဝ်ႉ လႄႈ မၼ်းၵွင်ႉၵၼ်တၢင်းတီႈၵႃလီႉၵမ်ႈလဵဝ်။ ပေႃးတွပ်ႇယဝ်ႉၸၼ်ႉသီႇၼႆ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတွပ်ႇတႃႇတေလႆႈၶဝ်ႈၸၼ်ႉႁႃႈယဝ်ႉ မၼ်းတေ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸၼ်ႉႁႃႈၵမ်းလဵဝ်” – လုင်းမျႃႉမွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသူင်ႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ပီ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး တေမီးတၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း