Friday, June 14, 2024

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆၵူႈဝၼ်း

Must read

ၽူႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈလိူင်ႇၼမ်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမီးၵူႈဝၼ်း ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ဢၢၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ။

Photo: ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶိုင်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၸွမ်းၵၼ်သေ ၶိုင်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်း ဝႆႉတီႈၼႂ်းၵိဝ်ႇမူဝ်းမၶႃႉ ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းတၼ်းႁၼ်  ၽူႈလၵ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်း လၵ်ႉလႆႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် ၶိုင်ယႃႉလၵ်ႉဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ် ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း ။  ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉဢွၵ်ႇမႃးႁၼ်လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉ 2 ၵေႃႉၼႅတ်ႈပၢႆႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႈၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်း/ ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင် ၶိုၼ်း ၶဝ်ႈလၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢင်ပွၵ်ႈပၢႆၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်လိပ်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵၼ် လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈ ယႃႉၵၢၵ်ႇ သေႃးၽၵ်းတူဝၢင်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈသေ လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ 2-3 လမ်းၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃး မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈသေၸူၼ်ၵၢင်တၢင်းၵေႃႈမီး။

“ဝၼ်းတီႈ 5 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၼၢင်းသေ ပႂ်ႉႁပ်ႉပီႈမၼ်းတီႈၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ မီးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေမိတ်ႈၸမ်ႈယဝ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၼၢင်းလႄႈ မိုဝ်းထိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးသင် ယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ဝဵင်းၼိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆၵေႃႈၸႂ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈၼမ် ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်မႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း