Saturday, June 15, 2024

ၽူႈၸၢႆးဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈတၢႆဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

ၸုမ်းပရႁိတ ဢူးလႃႉမူဝ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ၊ ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇ။

ႁၢင်ႈ- ဉီးလှမိုး လူမှုကူညီရေးအသင်း-ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၼုမ်ႇဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၷ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တီႈတူဝ်တၢႆ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈဝႆႉ 8 ႁွႆး၊ တီႈဢူၵ်း 1 ႁွႆး၊ တီႈပဵမ်ႉသၢႆႉ 1 ႁွႆး၊ တီႈပုမ် 1 ႁွႆး ၊ ဢႅဝ်ၾၢႆႇၶႂႃ 1 ႁွႆး ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉ ၸဵပ်းၸမ်ႉဝႆႉတင်းတူဝ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းပရႁိတ ဢူးလႃႉမူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပလိၵ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉၸွပ်ႇထၢမ်ထတ်းယူႇဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃး တၢႆယွၼ်ႉသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉၸဵပ်းၸမ်ႉဝႆႉဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁိမ်းတူဝ်တၢႆၸၢႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉမီးပိူၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 9 MM Luger ဢမ်ႇယွမ်း 9 လုၵ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈမႂ်ႇ 2 လုၵ်ႈ ။

တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၼမ်၊ ၵူၼ်းတီႈၸမ်တီႈၵႆမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၽွင်းၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉထူပ်းပၼ်ႁႃပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၊ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉဝႆႉလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီသေတႃႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း