Wednesday, April 17, 2024

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူတ်းပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ပူတ်းပႅတ်ႈလၢၼ်ႇ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

Photo Lauksauk youth- သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈပၢႆးယူႇလီပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

လၢၼ်ႇၼႆႉ တင်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – တူၼ်ႈတီးလႄႈ တၢင်းၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃႉထူး လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ၼမ်ႉ လၼ်ႈ၊ တႄႇတင်ႈလၢၼ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2022  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီး 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူႈၵမ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်သုၵ်ႉၸႂ် ၶွင်ႈၶမ်ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းလီ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လၢၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ တင်ႈမႃးမီး 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ပႆႇပူတ်းပႅတ်ႈ ၶႃႈ။ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ ဢၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉပဵၼ် မၢႆၾၢင်၊ ဝႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇ တူၺ်း တႂ်ႈၵွပ်းတင်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ တၢင်းလင်ၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးထႅင်ႈ။ လွင်ႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ။ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ပူတ်းပႅတ်ႈ  လၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ပိူၼ်ႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်း တႄႇဢဝ်ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ထိုင် 12 မူင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈပွတ်းႁွင်ႇ။ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးတီႈၼႃႈလိၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေ ဢမ်ႇၵႃး မီးပႃႇထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝၶႅမ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆသေ မႃးတင်ႈတပ်ႉဝႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1953 တီႈၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မွၵ်ႈ 2 လၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မီးၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ သိုၵ်းၸိူဝ်း လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇသဝ်းတီႈ ဝဵင်းပႃႉထူးဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း