Monday, July 15, 2024

ၶူဝ်မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေပိုတ်ႇဝၼ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ  ၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၵွၼ်ႇ

Must read

ၾၢႆႇတၢင်းထႆး ဢၢၼ်းၶႂ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ၼႆႉသေတႃႉ ၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈပႂ်ႉၶေႃႈတွပ်ႇ ၸၼ်ႉတၢင်းၼိူဝ်/ သုၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ် ၶႂၢင်ႉလူင်းမႃးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁူႉဝႃႈ တေပိုတ်ႇၼႂ်း ဝၼ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆ ပိၵ်ႉဝႆႉ ပႆႇပိုတ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 24/5/2022 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၽတ်းသၵွၼ်း ပုၼ်းယလၵ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢူးမျိၼ်ႉၼၢႆႇ ဢွၼ် မူႇၸုမ်းတၢင်တူဝ်တင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် တီႈလၢၼ်ႇၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ၾင်ႇမႄႈသၢႆ၊ တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တင်းသွင်ၾင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆသေ ၾၢႆႇထႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တႃႇပိုတ်ႇၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၵဵင်းၶွင်၊ ၵဵင်းသႅၼ်လႄႈ လၢၼ်ႇမႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾၢႆႇထႆးတႄႉ ၶႂ်ႉပိုတ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈမွင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတႄႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈလူင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၶဝ် ၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တေတၢင်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ၶဝ်ပႆႇၽွမ်ႉ တႃႇပိုတ်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇထႆး ၽွမ်ႉတႃႇတေပိုတ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ တေၶတ်းၸႂ် သေ သူင်ႇၶေႃႈမုလ်း လွင်ႈသွင်ၾၢႆႇ လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 ၼႆႉ သူင်ႇထိုင်ၸူး တီႈသုၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပႂ်ႉၵႂၢမ်းတွပ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်းမႃးဝႃႈ တေပိုတ်ႇၼႂ်းဝၼ်းလႂ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း တင်းသွင်မိူင်းၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ  ၵႅတ်ႇၶႄႁင်ႈၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵႂႃႇလီလီ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈၶၢမ်ႈ ၶူဝ် တၵ်းလႆႈၼႄဝႂ်သမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်တေလႆႈၼႄဝႂ်ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တၵ်းလႆႈၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် 5 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် 7 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ တႃႇ 2 တီႈ ပဵၼ်လၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လၢၼ်ႇၽၵ်းတူ ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 တႃႈ ၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ။ တႃႇ 5 တီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်လၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈဝၢၼ်ႈသၢႆ လူမ်းၸွႆး  ဢိူင်ႇဝဵင်းၽၢင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ၊ လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တႃႈဝၢၼ်ႈၵေႃႇသၢႆး ဢိူင်ႇမႄႈသၢႆ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ၊ လၢၼ်ႇၵႃႉ ၶၢႆတႃႈဝၢၼ်ႈပၢင်း ႁႃႉ ဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ၊ လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တႃႈၻိၼ်းလႅင်း မူႇ 5 ဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင်ႉ ၸႄႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆလႄႈ လၢၼ်ႉၵႃႉၶၢႆ ပၢၼ်ႉသူပ်ႇလူၵ်ႉ မူႇ 1 ဢိူင်ႇဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းသေ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး သင်ႇပိၵ်ႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း