Tuesday, May 21, 2024

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မေႊ 21 ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 64 ပီ

Must read

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ(တၢၼ်ႈၶႆႈ) မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 64 ပီ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆး (Online) ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းထွမ်ႇငိၼ်း 40 ပၢႆ။

Photo: မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ/ ပၢင်ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 21/5/2022

ဝၼ်းတီႈ 21/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ  ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇ ၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 64 ပီ လွင်ႈလူၺ်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၽူႈဢုပ်ႇၶႆႈ ပဵၼ်ၶူးပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈမိူင်းထႆး  ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ  ။

- Subscription -

ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ လွႆဢုင်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းမႂ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တူင်ႉၼိုင်တိုၵ်းတေႃးႁႄႉၵင်ႈ ဢဝ်ၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၶွင် မိူင်းတႆးႁဝ်း ၼႆႉပဵၼ်ပိူင်လူင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်း ယႃႇပေလိုမ်းၶေႃႈယိူင်းၢႆလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁုၼ်ႈႁႅၵ်ႈၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢႆတွင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီၼႆႉ  မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈၸမ် တီႈၵႆဢိၵ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၢပ်ႇသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ  တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃႇထုပရႃႇ တိတ်ႇ သွႆး44/1 ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo: မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ/ ပၢင်ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 21/5/2022

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ 2 ပီ  1 ပွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၽူႈပွင် ၵၢၼ်ၸုမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ (ႁွင်ႉ) ၼၢင်း မႂ်ႇလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၼၢင်းမႂ်ႇၶမ်းႁၢၼ် ၊ တေႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်မူႇၸုမ်းၵႂႃႇ  ပီ 2022 တေႃႇထိုင် 2024  ။

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႆႉပိုတ်ႇလုမ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး  3 တီႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ)၊ ၵဵင်းမႆႇလႄႈ ရယွင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵိင်ႇၽႄ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ထႅင်ႈ 2 တီႈသမ်ႉ ၵိင်ႇၽႄ လမ်းပုၼ်း။ ၵိင်ႇၽႄ ၿထုမ်းထႃးၼီး ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးယၢၼ်မိူင်း ၊ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း