Wednesday, June 19, 2024

RCSS တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ လူၺ်ႈလၢႆးၵႅပ်ႈ

Must read

RCSS တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လူၺ်ႈလၢႆးၵႅပ်ႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။

Photo RCSS ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 62 ပီ မိူဝ်ႈပီ 2020

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21/5/2022 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၶုၵ်းထူပ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉ တၢင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တိုၵ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇလႄႈ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်လၢင် မိူၼ်ၵူႈ ပီ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈတႄႉ တေဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇလႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်း တိုၵ်းဢဝ်မိူင်း။ ပွႆးလၢမ်းယႂ်ႇလူင်တႄႉ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းၶႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်းၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီယူႇ ၵူၺ်းၵႃး တေဢမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂၢင်ႇယႂ်ႇ ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူႈပီတႄႉ မၢႆတွင်းဝၼ်းၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၼႆႉ RCSS ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်၊ မွၵ်ႇၶႅၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း၊ ၽွင်းတၢင်လူင် လၢႆလၢႆမိူင်း၊ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလၢႆလၢႆဢၼ်၊ တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁဵင်၊ မီးၶပ်ႉမၢႆ ၸွမ် သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ပီၼႆႉတႄႉ ၸတ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၺ်းယဝ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈသေ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၼႆႉ RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈ ၸတ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃႇ မိူဝ်ႈ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း တီႈသူပ်းၼမ်ႉၵျွတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်းတီႈၼိုင်ႈသေ ပူၵ်းတင်ႈတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႃႇပူတ်းပွႆႇဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း