Thursday, February 9, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ သေ လမ်းယိုဝ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ လၼ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းသေ လမ်းတီႉ ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 16/5/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 20 ၊ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း၊ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆ 1 ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ။  တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃႉထုပ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ် လၼ်ႇၵွင်ႈ လမ်းယိုဝ်း တီႉၺွပ်း။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ၶဝ်မႃးႁႃ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၼႆၶႃႈဝႃႈ မႃးတီႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ယူဝ်းယူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၸႅတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၼ်းၸၢႆးလဵၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ၊ ၶဝ်လမ်းယိုဝ်း၊ လမ်းတီႉမၼ်းၸၢႆးဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၸုမ်း၊ ၼွၵ်ႈသေ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉၵေႃႈ ပႃးၵွၵ်ႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်း၊ မိၵ်ႈမၢႆ တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈသႂ်ႇ ၵႂႃႇမႃး မီး မွၵ်ႈ 2 ပီ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ၵူၺ်းၶႃႈၼႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လဵင်ႉဝႆႉၵူၺ်းၶႃႈလူး။ ဢၼ်ၶဝ် ယိုဝ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉတၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ တိုတ်ႉၵွင်ႈၸၢၵ်ႈၶိူဝ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆၶိူဝ်းဢေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်ၵေႃႈပွႆႇဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ 3 ၸႄႈဝဵင်း (မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ) မီး တပ်ႉမၢၼ်ႈ 8 တပ်ႉၵွင် ၊ တပ် ၶလယ 6 တပ်ႉၵွင်၊ တပ်ႉ ၶမယ 2 တပ်ႉၵွင်။ ၸုမ်းပျီႇတူႉ မီး မွၵ်ႈ 20 ၸုမ်း – မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉ – သႅဝ်းႁေႃႉ၊ လူင်ထၢင်၊ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း၊ မိူင်းပေႃႈ၊ ၵွင်းၶႃး – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း