Saturday, May 25, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ  ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ

Must read

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ လူတ်းယွမ်းဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo: ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 12/5/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/5/2022 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး တႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 26 ၼႂ်းတူင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  တင်းမူတ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႈလိၵ်ႈ 1,417 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မၢင်တီႈမၢင်ဝၢၼ်ႈယွၼ်ႉမီး သိုၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်၊ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉသေ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈပၢႆႈ ၵၼ်ၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၵေႃႈယွမ်း။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပၢင်သွၼ်/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပီၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/4/2022 တေႃႇထိုင် 12/5/2022 ။ တင်း မူတ်း ပၢင်သွၼ်မီး 76 ပၢင်၊ ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ်မီး 167 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး/ယိင်း မီး 2,767 ၵေႃႉလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈမီး 1,471 ၵေႃႉ။ ၶေႃႈထၢမ်တႄႉ လႆႈထုၵ်ႈဢွၵ်ႇတီႈလဵဝ် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႄႉ ၸမ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တွပ်ႇ တီႈၼၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပီ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးထိုင် 100 ပၢင်၊ ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ် ယၢမ်ႈမီးထိုင် 400 – 500 ၵေႃႉၼႆႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးဢမ်ႇယွမ်း 7,000 မွၵ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 8 ၸၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ၊ လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉသွင်၊ လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉသၢမ်၊ လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉသီႇ၊ လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉႁႃႈ၊ လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉႁူၵ်းလႄႈ လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉ ၸဵတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း