Friday, March 31, 2023

ၸုမ်းသိုၵ်း SYFDA Ranger ၾၢင်ႉၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ယႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 14 /5/2022 ဝၼ်းသဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယႂ်ႇၼမ် ယႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူဝ်မီးၽေးထိုင်တူဝ် SYFDA Ranger တပ်ႉသိုၵ်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

SYFDA Ranger တပ်ႉသိုၵ်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း

ယူႇတီႈၸုမ်း SYFDA Ranger သေဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈလွတ်ႈၽေးၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပိူင်လူင်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်းၼမ်ႉမႆႉၺွင်ႇ တီႈၵွင်းမူး ၸူႇလႃႇမုၼိ ဝဵင်းတူၼ်ႉတီးၼႆလႄႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ တီႈၵွင်းမူးၼၼ်ႉ ၼႅၼ်ႈၼႃ။

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႅပ်ႈၶဝ်တေမီးႁိမ်းၸမ်ဝဵင်းၼႆႉၵူၺ်း။ ၶဝ်သင်ႇႁႂ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈၵိၼ်ၵျေႃႇ တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁူဝ်ပူင်းၼၼ်ႉဢမ်ႇပိၵ်ႉလႄႈ ၶမ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/5/2022 ယင်းမႃးတီႈၺွပ်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း