Monday, May 20, 2024

တႃႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်းၼမ်

Must read

တီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  တေပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇ  ပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းလိုမ်ႉလမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉပၢင်သွၼ် ၾိုၵ်းလိုမ်ႉလမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်၊ သင်ဝႃႈ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ယဝ်ႉၵႂႃႈ တေတႄႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လူဝ်ႇပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်းၼမ်  – လုင်းလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

‘’ဢၼ်ႁဝ်းတေယၢပ်ႇၼႆႉ ပေႃးၶိုၼ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆ ပပ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈ တႃႇတေပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈပၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးတႃႇတေပၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ၸၼ်ႉငဝ်ႈသမ်ႉ မၼ်းလႆႈတိုဝ်းၼမ်ၼႃႇၼေႃႈ။ တီႈလႂ်တႄႇပိုတ်ႇၵေႃႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၼႃႇ။ ပပ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီး။ တေသိုဝ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ မၼ်းၵႃႈ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းပေႃးပဵၼ် 1500 ယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ။ ပေႃးမီးငိုၼ်းတႄႇၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈသိုဝ်ႉပၼ် တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇယၢပ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇမီး ၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်း’’ – လုင်းလႅင်းႁၢၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၼမ်ႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီၼႆႉ  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယွမ်းလူင်းမႃး၊ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ တေဢၢၼ်းတႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶိုၼ်းၼႆ လုင်းလႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းလိုမ်ႉလမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ပၢင်သွၼ်လိုမ်ႉလမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် တႄႇပိုတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2022 တေပိုတ်ႇၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း၊ တီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ မေႃသွၼ် ၸၢႆး၊ ယိင်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် မီး 38 ၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ႁပ်ႉဝႆႉမေႃသွၼ် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၸမ်ဝဵင်း ၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

‘’ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလိုဝ်ႈမႃး ဢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ မီးသွင်ပီယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် Covid – 19သေ လႆႈလိုဝ်ႈမႃး။ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းမႃးတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇမၼ်း၊ သၢႆငၢႆဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ပၼ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းတႄႇၶိုၼ်းၶႃႈၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈတႄႇၶိုၼ်းၵေႃႈ တူၵ်းလိုၼ်းဢိတ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ’’ – လုင်းလႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင် ပၢင်သွၼ်လိုမ်ႉလမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းမိူဝ်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း၊ တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ၊ ၸၼ်ႉသွင်၊ ၸၼ်ႉသၢမ်၊ ၸၼ်ႉသီႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇသေတႃႉ ပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇဝႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်။

တွၼ်ႈတႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်ႉၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် ၽိူမ်ႉလမ်ႉၵတ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်၊ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လႆႈယင်ႉလိုဝ်ႈမႃး မီးလၢႆလၢႆပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း