Thursday, February 9, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈ ထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဝႃႈ ထတ်းဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ  ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးမႃးဝႂ်သမ်းၶဵမ်  ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ။  

Photo Lauksauk youth- သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈပၢႆးယူႇလီပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – တူၼ်ႈတီးလႄႈ တၢင်းၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပထူး လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆႉ ၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ပႆႇလႆႈသမ်းယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆ ၶဝ်ၺွပ်းသမ်းပၼ် တီႈၵဵၵ်ႉၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႃး ဝႂ်သမ်းယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႃးၸွမ်းၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ဝဵင်း။ ဢၼ်ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ တေမီးသွင်လွင်ႈ မၢႆၾၢင်လႄႈ ဝႂ်သမ်းယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈၵူၺ်း။ တီႈတႄႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈထတ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇထတ်းပႃးမၢႆၾၢင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထတ်းထၢမ်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၼၢၼ်းပွင်ႇၵႂၢမ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆၺႃးႁိုတ်းႁၢတ်ႇၸၢတ်ႈသႂ်ႇ  ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

“မီးၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ႁိုတ်းထႃႉသႂ်ႇ ၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇယၢမ်းၺႃးၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉၺႃးသေ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၵေႃႉ သင်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ မၢင်ၵေႃႈ တေႃႈမီးလွင်ႈယႂ်ႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ယင်းဢမ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းယဝ်ႉၶႃႈလူး။   ၵူဝ်ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈ  ၶၢၼ်ႉလၢတ်ႈတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃး ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ မၢင်ၵေႃႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်း သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ၾုၼ်ႇ၊ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈလူင်းဝဵင်း၊   မၢင်ပွၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပၢႆၵူတ်ႇထတ်း ပႃးတႂ်ႈၵွပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ တၢင်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း  – ၵူၼ်းၼွင်ဝူဝ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း