Saturday, July 20, 2024

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ်ႉမႃးပၢင်ႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

တူဝ်တၢႆဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းမႃး ပၢင်ႉဝႆႉ တီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ် တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁူႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢၼ်လႆလွင်ႈမႃးပၢၼ်ႉဝႆႉ တီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း  ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လုၵ်ႉတၢင်း မူႇၸေႊ လႆမႃးၸွမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းမႃး ပၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ပူၺ်ႇ လၢၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။  

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း NMBG လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ  မၼ်းလၢၼ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉ။  မဵၼ်ၵေႃႈ မဵၼ်ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ လႆႈဢဝ်ဝႆႉၶိုၼ်းၼိုင်ႈသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် လႆႈပူၼ်ႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၽဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 13 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ   ၸူမ်ၼမ်ႉမၢဝ်းသေ ႁၢႆဝႆႉ။  ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵေႃႈႁႃဢမ်ႇႁၼ်။   ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ မၼ်းၸၢႆး ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးတၢင်း ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈႁႃပၼ်။

ၽိူဝ်ႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းလၢၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸွင်ႇၸႂ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ  လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈတႅတ်ႈတေႃး။

“ႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ ႁွင်ႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 13 ပီၼၼ်ႉ မႃးတူၺ်း ၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈၶဝ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ လၢၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼႄလႆႈသၢၵ်ႈသေႇသင်။  ႁူႉဝႃႈ သႂ်ႇၵူၼ်လဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။  ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵႃႈလႆႈဝႃႈတူဝ်တၢႆ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉၼႆသေ လႆႈၽဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်ယဝ်ႉလီငၢမ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းသေ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း