Monday, June 5, 2023

PSDA ပၼ်ၾၢင်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈပိၵ်ႉလုမ်းႁဵတ်း CDM

Must read

ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PSDA (People Security and Defense Army) ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် တီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်း CDM (သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင် လုၵ်ႈၸုမ်း PSDA ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် တီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်းၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်း CDM  တင်း မူတ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း  PSDA ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ယူႇတီႈလႂ် မီးတီႈလႂ် ၽႂ်ဢွၼ်ၵေႃႇတင်ႈမႃး  ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၶဝ်သမ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ပိၵ်ႉလုမ်းႁဵတ်း CDM ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၵိုတ်းၵၢၼ် ငၢၼ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၽႂ် တေၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းပၼ်။ လူဝ်ႇမၢၵ်ႇမိူဝ်ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်းၵူၺ်းဢေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပတ်း ၽဵဝ်ႈ ၵေႃႈ။ သင်ဝႃႈ PSDA ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၼႆ ၶဝ်လူဝ်ႇၵႂႃႇ ၵႄႈလိတ်ႈၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ်ဢေႃႈ။ ပေႃးၶဝ်မႃးႁၢမ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းသမ်ႉမႃးၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ မိူၼ်ပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း  ၵူၺ်း။ ၽႂ်တေမႃးပတ်းၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၶၢဝ်ႇၼႆႉလိုဝ်းလင်- ယူႇတီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆမႃးသေတႃႉ  လွင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ PSDA ယူႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  တိတ်းတေႃႇတၢင်း ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်  ။

ဝၢႆးသေ ၸုမ်း PSDA ၶဝ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉတီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ သေ ဢွၵ်ႇမိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းမီးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ 3 ၵမ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇတီႈသုတ်းၼႆႉ မီးသၢမ်လွင်ႈၼႆႉ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ။ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇယူတ်းယႃၵူႈဝၼ်း။ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇလႆႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇဢမ်ႇမီးဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်  မူတ်းသႂ် သင်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပတ်းၵူၼ်းၽဵဝ်ႈ ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈ   ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PSDA ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိ ပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လုမ်းၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ (စ.ရ.ဖ) ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉတီႈလုမ်း လဝၵ ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်း CDM ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း