Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉပိုတ်ႇႁူင်းငဝ်း (ရုပ်ရှင်ရုံ) ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်း ဢမ်ႇမီး

Must read

ႁူင်းတူၺ်းငဝ်း ယူၵ်ႉသျိၼ်ႇ ၵူႈဝဵင်းဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်သင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈမိူင်းပုၼ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇၼႄၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းလင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်း မႃးတူၺ်း။

Photo Kambawza Tai News-ႁူင်းၼႄငဝ်းတူင်ႉ မျႃႉသုၶ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်သင်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/4/2022 ၼႆႉတင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတူၺ်းမၼ်း။ ၸဵမ်ပိူၼ်ႈၸဵမ်ႁဝ်းၼေႃ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈတူၺ်းဢေႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -


ဝၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းႁူင်းၼႄငဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၼႄငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ပႃး ၸၢႆးၸိူင်း ၼၢင်းၸိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၶွၵ်ႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃးသေ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႁႅင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ – လူႇမိၼ်း၊ ဢဵင်ႇတရႃႇၵျေႃႇၸိၼ်ႇ – ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵူၼ်းၵႂႃႇတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၺ်း ၼႃႇၸဵမ်လႂ် ။ တလဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉပႆႇဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉၶဝ်ၼႄငဝ်းတူင်ႉ မိၼ်းမေႃႇၵုၼ်း( ဢၼ်တိုၵ်ႉၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ) ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယင်းတေဢမ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းၵွၼ်ႇလႃႈ။ ၶဝ်လႅၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၸႂ်တႂ်ႈပိူင်ၽွင်းငမ်းၶဝ်။ ၶဝ်တေဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼႄလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်း ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈယိင်း ဢႃယု 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၼႄဝႆႉၸိူင်းငဝ်း (ယူၵ်ႉသျိၼ်ႇ) ဢၼ်ပႃးၸၢႆးၸိူင်း လူႇမိၼ်း၊ ၼေႇမိၼ်း၊ သူၺ်ႇမူင်ႇယတီႇ -ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းသေ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း သင်ႇပိၵ်ႉႁူင်းၼႄငဝ်း၊ ႁူင်းလဵၼ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ။ ထိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၶဝ်ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶဝ်လႄႈ ၸင်ႇဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 50 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။
ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈၸတ်းပွႆးလၢမ်းယႂ်ႇလူင်ၼႄလုမ်ႈၾႃႉသေ ၸင်ႇၶိုၼ်းလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လိူဝ် 40-50 ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းမႄးပၼ်ဝႃႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လႆႈ ၼမ်သုတ်းထိုင် 400 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း