Thursday, February 9, 2023

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 3 လင် ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 150 သႅၼ်

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းၸွမ်းၾႆး မွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပၢႆ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

Photo: Nay Myo/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾႆးမႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ10/4/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 သဵၼ်ႈတၢင်းယၢၼ်ႇၵိၼ်း  (ရန်ကင်း လမ်း) ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ လုၵ်ႉတီႈၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈ ၼႂ်း ႁိူၼ်း 3 လင်  ၼႂ်းဝၢင်းလဵဝ်ၵၼ်၊ ပႃးႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃးလင်ၼိုင်ႈ၊ တႃႇသွင်လင်သမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝၢင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁိူၼ်း 3 လင် တႃႇလင် ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းယူႇဝႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉပႃးႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး။ တႃႇသွင်လင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၶၢတ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈဝႆႉ။ ယွၼ်ႉ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတီႈႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၼၼ်ႉသေ လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းၶၢတ်ႈသွင်လင်ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ႁိူၼ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇတႃႇၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပၢႆ။  ႁိူၼ်းၶၢတ်ႈသွင်လင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 40 သႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးမူတ်း ၸဵမ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမႄးရူတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ  ။ တီႈႁိူၼ်းၶၢတ်ႈသွင်လင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် မႆႈၵႂႃႇမူတ်း  ။ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း တေသုမ်းမွၵ်ႈ 150 သႅၼ်ပၢႆၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ လႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ  ၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ  ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႈၶႄၾႆး ၸွႆႈၵၼ်ၶႄၾႆးႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇမွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

 ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ၾႆးၾႃႉသမ်ႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ႁုင်ၵိၼ်ႁုင်ယမ်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း။ ပေႃးၾႆးၾႃႉမႃးၶိုၼ်း ႁႅင်းၾႆးသမ်ႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈၶိူဝ်းယႂ်း။ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်းဢမ်ႇယွမ်း 10။

ဢမ်ႇလိူဝ်သေ ၽွင်းလူင်တႂ်ႈမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ – ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိၼ်ႇၸႂ်ႉသၢႆၾႆးၾႃႉ ဢၼ်သဵၼ်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်တေၶၢမ်ႇလႆႈႁႅင်းၾႆး သွင်ႉၶဝ်ႈ ႁိုဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇတေလွတ်ႈၵၢင်းၽေးၾႆးမႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း