Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၼႃႈၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ၵႃး /ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ပွၵ်ႈပၢႆႁိုတ်းထႃႉလႃႇပႃးၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးထႅင်ႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

Photo: ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈ 4 လၵ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁူဝ်ပူင်း – တူၼ်ႈတီး

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈၵဵၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တူၼ်ႈတီး – ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း  ရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ထၢမ် မၢႆၾၢင်၊ ဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ဝႂ်ရူတ်ႉၵႃး မီးၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း – တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈတႄႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းမႃးယူႇတႃႇသေႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃး ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ၼႆႉမႃး ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပေႃးပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆ ပၢႆပိုတ်ႇတူၺ်းတႂ်ႈ ၵွပ်းရူတ်ႉပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ဢၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၾူၼ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းပႃး VPN ထႅင်ႈၶႃႈ။ ၵႃးၼႆႉ ပေႃးလႆႈၵိုတ်းၶပ်ႉၵၼ် ပဵၼ်ထႅဝ်လူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉ ၸွမ်းတၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

“ ၶဝ် ထၢမ်တႂ်ႈထၢမ်ၼိူဝ်ၼမ်ႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ။ပေႃးၼၢၼ်းပွင်ႇၵၼ်ဢိၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႁိုၼ်းထႃႉၸၢတ်ႇသႂ်ႇၵမ်းလဵဝ်။   ဝတ်းဝႂ်ဢၼ်ၶဝ်ထၢမ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇပႃးမႃး တဵမ်ထူၼ်ၼႆ ၶဝ်တေယွၼ်းငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈ ။ၶႃႈတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ  ပႃးမႃးၸေးလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ငိုၼ်းသင်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ ဝႃႈ ယႃႇဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း  ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေး ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇမႃးတင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းဢႅဝ်ႇၶႃႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းဝူၼ်ႉ  တႃႇတေဢႅဝ်ႇၶႃႈ ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ပဵၼ်မႃးသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၸိုင် ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးဢဝ် ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းပၼ်သင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေၵူတ်ႇထတ်းတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ၽူႈၸၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိတ်းဝႆႉၸွမ်းတၢင်းၼႃႈ တၢင်းလင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးတီႉၵမ်ႈလဵဝ်။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း