Monday, May 29, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်းၸုမ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁူႉ ၶိုတ်းတၼ်းယဝ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈပီ 2004 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တီႈၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး SSNA ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၼဝတ ပွႆႇပူဝ်ႇမူးလူင်သၢၼ်းပုၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ပဵၼ်ပၢၼ်ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶဝ် ယိုင်ႈယႂ်ႇလႄႈ ပူဝ်ႇမူးလူင်သၢၼ်းပုၼ်ႉၼႆႉ ဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇမၼ်း ယႂ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ။

ပၢင်မႃႇသႃႇ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈမိူဝ်ႈပီ 2004

SSNA ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ဝႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉသင် ၾၢႆႇၼဝတ လႆႈပွႆႇ ႁူဝ်ၼႃႈ တပ်ႉ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ဝႃႈလႃးၶႂ်ႈလူယဵမ်ႈၼပ်ႉၸင်ႈ မႃႇႁႅင်း SSNA လႄႈ ဢူၺ်းလီမၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ SSA, SSJAC ၸိူဝ်း ၼႆႉႁိုဝ် ပဵၼ်တီႈငမ်းငဝ်းမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ဝၢႆးလင် ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ သဵင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ၼႂ်းပီ 2005 ႁူဝ်ၼႃႈ SSJAC ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း။ ပီ 2006 SSNA တႅၵ်ႇယၢႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႅပ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်တုမ်ႉတေႃႇ လေႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်မႃႇလၢႆၼႆ ဢွၼ်ထတ်းသၢင်ၸိူင်ႉၼင်မႃး။

ပီၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈၼႆ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်ႈသူင်ႇ လိၵ်ႈ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ၼႆၵေႃႈ တၢမ်တူဝ်ၸွမ်းႁၢၼ်မိၼ်ႉထုၼ်း လုၵ်ႉတိူင်း သိုၵ်း ထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇၸွမ်း။ လွင်ႈၼႆႉ တေမိူၼ်ငၢႆးၵၼ် ၼဝတၶဝ် ၶႂ်ႈလူယဵမ်ႈ ၼပ်ႉၸင်ႈၸွမ်း လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၼႅၼ်ႈၼႃ ၶွင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢၵ်ႈၼိူဝ် FPNCC ၶဝ်ႁိုဝ်ၼႆ တေလႆႈမႃးလၢမ်းတူၺ်းယူႇ။

တပ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ MNDAA ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းလူၺ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ယင်းထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ်ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ၸုမ်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီ 2015 ၽွင်းပိူၼ်ႈတင်ႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢိၵ်ႇပႃးတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ထဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁူမ်ႈၸွမ်း NCA တေဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတဵၵ်းလေႃႇသိုၵ်းတေႃႇၶဝ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။

ၼႂ်းပီ 2015 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးပိၼ်ႈၾူၼ်ၵၼ်တင်း ပီၼႆႉ 2022 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼင်ႇၾႃႉလႄႈလိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢင် တိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈႁႅင်းငိုၼ်း၊ ႁႅင်းၶိူင်ႈ၊ ႁႅင်းၵူၼ်းတဵမ်တီႈ တၢင်းၾၢႆႇလင်သမ်ႉ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈသၢင်ႇသီႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းယၢမ်ႈတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ဝႃႇ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ဝႃႇ ဢဝ်ၸဵမ် ၸိူဝ်းႁူဝ်ၼႃႈ တေႃႇထိုင် ၸိူဝ်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ သူၼ်းၸွႆႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ပၼ်ႁႅင်း။ ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းတႂ်ႈၶဝ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း မိူင်းတႂ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုၵ်းၾၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၼ်ႉၶွပ်ႇလူၼ်ႉပႅၼ်မႃး။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၵမ်ႉယၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတႃႉ ငိၼ်းၶဝ်ၵႅတ်ႇၶႄၵၼ် ဢႃႇၼႃႇ ပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ တိုၼ်းႁပ်ႉလီၶွပ်ႈၸႂ်ယူႇ ၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသူပ်းမႃး ၼႂ်ႈၵႄႈၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႁပ်ႉႁၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်၊ ပဵၼ်ၽူႈၵွပ်ႇၵူႈပၼ် ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ၼႆ ႁၼ်လီမႃးၸိူင်ႉ ၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈပၢင်တိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းဢမ်ႇပေႉ၊ သုမ်းမူသုမ်းမႃ၊ တၢႆပဵၼ်ပုၵ်ႉ ပဵၼ်ဝႃ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ပေႃးလႆႈႁဵတ်းပၼ် ပႃႇႁဵဝ်ႈသၢင်းၶႅင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸိူဝ်းတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။

ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈႁၵ်ႉသႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈပႂ်ႉပႃးဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်တီႈ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လမ်းတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႇ၊ ဢွင်ႇပေႉတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႇ ၼႆတႄႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႇလႅၵ်ႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၵၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ယွင်ႈဢၢမ်းမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႇပဵၼ်ၶဵၼ်တင်းၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူႈထၢၼ်ႈၵူၼ်း၊ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႅၵ်ႈဢမ်ႇလၢႆႈ ဢမ်ႇသုတ်ႉဢမ်ႇႁူၼ် တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေတိုၵ်း တႃႇလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶဝ်ယူႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။

တီႈတႄႉမႃး ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႆႉ ပႆႇၸႂ်ႈဢၼ်မႃးၶွၼ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶၢဝ်းႁႅင်ႈႁွင် ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ (နွေဉီးတော်လှန်ရေး) ၶွင်ၵူၼ်း မိူင်းတႂ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။

FPNCC

တေဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီမၼ်း FPNCC ၼႆၵေႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ် KIA တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸွမ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶၢဝ်းႁႅင်းႁွင်ၶဝ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးဢွမ်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၵမ်ႉယွင်ပၼ်ၵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ တိုၼ်းတေမီးယူႇ။ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေၼပ်ႉႁူႉယူႇ ၸင်ႇၼၼ် လႆႈပိုင်ႈတီႈမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈႁၢမ်ႈၸွႆႈသီးပၼ် တီႈၸုမ်းဝႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ တေဢမ်ႇထွၵ်ႇလႆၸူးတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇ ၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ်လႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးယဝ်ႉ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉတေဢၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း ၵမ်းၽိတ်ႇ ၽိတ်ႇ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ၶၢႆႉလႅၵ်ႈလွၵ်းလႅၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ။

တႃႇထုၵ်ႇမေႃတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႇ၊ တႃႇထုၵ်ႇမေႃတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႄၼႃႈတိူၵ်ႈသေယဝ်ႉ ၵၢၼ်လူင်း မိုဝ်းတႄႉသမ်ႉ ပဵၼ်တႃႇတိုၵ်းဢဝ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၶဝ်ၵေႃႈ တၵ်းတေယုပ်ႈ ၽၼ်ႈ တေႃႇမႃႇႁႅင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ်ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၸုမ်း EAO ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ERO ဢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်း 5 ပုၼ်ႈ တႃႇ 3 ပုၼ်ႈလိူဝ် လိူဝ် 4 ပုၼ်ႈၼႆႉ တေၵႂႃႇမီးတၢင်းၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်ၼႆႉ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ ဢမ်ႇမႃးပဵၼ်မႃႇႁႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၸမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ မႃးၶွၼ်ႈႁႅင်းၸွမ်း PDF ၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇလီမၢၼ်ၶမ်းတႃႇၶဝ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉ ၼၼ်။

ႁဵတ်းသင်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵမ်ႉယၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢမ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႂ်ႈၶဝ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း တေႃႇထိုင် ၸိူဝ်းၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ၵူႈထၢၼ်ႈၵူၼ်းၼႆႉ တိုၼ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆတေႃႇၵူၼ်း မိူင်း ႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း မၼ်းဢမ်ႇတူၺ်းတေႃႇၼႃႈတႃ ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽူႈလႂ်ၽႂ် ၵူၺ်းတူၺ်းတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၼ်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ထၢင်ႇၸႅင်ႈမႃးမိုဝ်ႉယဝ်ႉမိုဝ်ႉ ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉယၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လူဝ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတိုၵ်းၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ယူပ်ႈယွမ်းမႃး တင်း ၼမ်တင်းလၢႆ။ ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈဢၼ် ၵူႈပွၵ်ႈယၢမ်ႈမီးမႃး ၵူၼ်း 700-800 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေၵိုတ်းယူႇၵူၼ်း 150 – 160 ၸမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ဢၼ်တေတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေတိုၵ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ တေမီးယူႇၵူၼ်း 40-50 ၵူၺ်း။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် သိုၵ်းပၢႆႈ သိုၵ်းယၢႆႈၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ တိူၵ်ႈတီႈ FPNCC ဢမ်ႇၸွႆႈတင်းၶဝ် ဢမ်ႇမႃးႁူမ်ႈတင်းၶဝ်ၵေႃႈ၊ မိူၼ်ဝႃႈမိူဝ်ႈၵႆႈယဝ်ႉ တေႃႉတႄႉၵုမ်းလႆႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း PDF ၶဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉ ၼင်ႇၼႆသေ ၸင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်သုတ်ႉႁႃၶဝ်ႈၸူးတေႃႇ ၸုမ်း FPNCC ၶဝ် ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်း ၼႂ်းတင်းၼႂ်း ဢဝ် ပဵၼ်ႁႅင်းဢီးတၢင်းၼွၵ်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးတေပဵၼ်မႃးမႃႇႁႅင်း ပေႃးတေၵမ်ႉယွင်လႆႈလွင်ႈၶဝ် ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း FPNCC ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵူႈလွင်ႈသေ ၶဝ်လႆႈၶတ်းၸႂ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးပၢႆးၼႄၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈ ပၢႆ ၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

2/4/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း