Saturday, June 15, 2024

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉၶမ်း ၵဵပ်းၵႃႈၾႆးၼမ် ဢမ်ႇပေႃးၸႂ် ႁႂ်ႈတၢင်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈၾႆးၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇလၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ  ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၾႆး၊ မိူင်းဢၼ်ၸွၼ်ၸႂ်ႉသမ်ႉလႆႈၾႆးၾႃႉဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵဵပ်းၵႃႈ ၾႆးၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၊ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇ ထုၵ်ႇတတ်းသၢႆၾႆး ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းၵႄႈလိတ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇထိုင်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၼ်ႁႃၵႃႈၾႆးၾႃႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ  – ပေႃးၶဝ်မႃးဢၢၼ်ႇမီႇတႃႇၼႆ ၶဝ်ဢၢၼ်ႇယူႊၼိတ်ႉမၼ်းလိူဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉလၢႆပုၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။   ၵွပ်ႈၼႆပေႃးႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉၼႆ လႆႈသႂ်ႇၼမ်လူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ်။ ပေႃးႁဝ်းဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၼမ်ထၢၼ်ႇၼႆႉ ၸွႆႈၵႄႈပၼ်ၵႃႈၶၼ်ႁင်းႁဝ်းၽွင်ႈလႄႈၼႆ ၶဝ်သမ်ႉၶိုၼ်းၸႂ်ႉႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸိူင်ႉၼႆၼေႈ။   မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်လၢႆးလႅၼ်ၵိၼ်ၶဝ် မဵဝ်း ၼိုင်ႈၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သင်ၵူၼ်းမိူင်းဝူၼ်ႉဝႃႈ လႆႈသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၼမ်လိူဝ်ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢႆႇ ၼႆသမ်ႉ  ထုၵ်ႇတတ်းၾႆး ။   လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလိူဝ်ႁႅင်း။

“  ၶၢဝ်းတၢင်း 13-14 လိူၼ် ၸင်ႇတေႁူမ်ႈၵၼ်မႃးၵဵပ်းပွၵ်ႈလဵဝ်။ ဢမ်ႇသႂၢင်းဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်လႆႈလႃႇၵႃႈမၼ်းၼမ်ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉ။    သမ်ႉပၢႆၵဵပ်းလိူဝ်ထႅင်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈလူးၵွၼ်ႇ”-  ၵူၼ်း  ၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵဵပ်းၵႃႈၾႆးလိူဝ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်  ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်းမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လၢႆးၶဝ်ႁဵတ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႅၼ်ၵိၼ်ပႅတ်ႉၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ငိုၼ်းၵေႃႈႁႃယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တုၵ်ႉၶၶႃႈဢေႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၸၼ်ႉၼိူဝ်ၶဝ် ႁူႉၸွမ်း လွင်ႈၼႆႉသေ လူင်းမႃးၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် 1 ယူႊၼိတ်ႊထိုင် 30 ယူႊၼိတ်ႊၼႆႉ တေလႆႈၸၢႆႇငိုၼ်း 1 ယူႊ ၼိတ်ႊလၢႆ 35 ပျႃး။ တႄႇဢဝ် 31-50 ယူႊၼိတ်ႊသမ်ႉ တေလႆႈၸၢႆႇ 1 ယူႊၼိတ်ႊ 50 ပျႃး။ 51- 75 ယူႊၼိတ်ႊ 1 ယူႊၼိတ်ႊလၢႆ 70 ပျႃး။ 75 -100 ယူႊၼိတ်ႊသမ်ႉ လႆႈ ၸၢႆႇငိုၼ်း 1 ယူႊၼိတ်ႊ 90 ပျႃး။

ယဝ်ႉၵေႃႈ 101 – 150 ယူႊၼိတ်ႊသမ်ႉ တေလႆႈၸၢႆႇငိုၼ်း 1 ယူႊၼိတ်ႊလၢႆ 110 ပျႃး။ 151 – 200 ယူႊၼိတ်ႊ 1 ယူႊၼိတ်ႊလၢႆ လႆႈၸၢႆႇ ငိုၼ်း 120 ပျႃးလႄႈ သင် 201 ယူႊၼိတ်ႊၶိုၼ်ႈၼိူဝ်သမ်ႉ တေလႆႈၸၢႆႇ 1 ယူႊၼိတ်ႊလၢႆငိုၼ်း 125 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း